Till sidans huvudinnehåll
Foto: Marie Ullnert

LEK! Utställning om barnens plats i staden

Publicerad 20 maj 2024

20 maj öppnar utomhusutställningen LEK! på Guldhedstorget som lyfter barns rätt till lek och visar hur platserna för lek i staden har förändrats över tid.

Alla barn har rätt till lek

Enligt barnkonventionen har alla barn rätt till lek. Historiskt sett har barn rört sig och lekt där de har kunnat. Idag erbjuds stadens yngsta invånare till största delen designade lekredskap på säkerhetsanpassade platser.

Göteborgs Stad erbjuder runt 300 lekplatser, 6 utflyktslekplatser, 8 bemannade lek- och aktivitetsytor och andra lekmiljöer som förskole- och skolgårdar – platser särskilt utpekade för barns lek. Men det är inte ovanligt att barn väljer att sparka fotboll på gatan, kasta kottar i bäcken eller bygga koja i närmsta skogsdunge.

Med utställningen vill vi sätta ljus på leken och barns plats i staden. Jag kan fascineras av hur barns lek historiskt sett tog över gator och andra mellanrum i staden medan idag är barn oftast hänvisade till en särskild tillrättalagd plats för lek, säger Lisa Holtz som är planeringsledare på stadsmiljöförvaltningen i Göteborgs Stad.

Att planera en stad för barn

8 av 10 skolbarn når inte Folkhälsomyndighetens rekommendation om en timmes fysisk aktivitet per dag. Här spelar leken en stor roll. Barn utforskar och lär sig bäst i varierande miljöer, från skogspartier och parkmiljöer till urbana lekplatser, något som främjar både deras kreativitet och motoriska utveckling.

Men frågan om vilken plats leken får ta i stadsmiljön är komplex. I den allt tätare staden är marken dyrbar och olika behov måste balanseras mot varandra. Bostäder och trafik, industrier och handelsplatser ska rymmas. Men med fler hus och vägar blir det mindre markyta kvar till parker, natur och utemiljöer vid bostäder, förskolor och skolor.

Göteborgs Stad var tidigt ute med att använda barnkonsekvensanalyser i stadsplaneringen – ett verktyg som ska säkerställa att barnperspektivet finns med i hela stadsutvecklingsprocessen och att staden lever upp till barnkonventionen.

En historisk och nutida upplevelse

Med utställningen LEK! vill Göteborgs Stad bjuda in till reflektion om lek och lekmiljöer, men också visa på hur stor betydelse utomhusleken har för barns utveckling. Som besökare får du även följa med på en historisk och nutida upplevelse om barns lek i Göteborg i form av fotografier från 1910-talet till 2020-talet. LEK! pågår mellan 20 maj och 14 juni på Guldhedstorget och därefter flyttas utställningen till Jubileumsparken där den blir kvar till november.

Vi valde att ha utställningen på Guldhedstorget eftersom Olssons trädgård, som ligger här, är ritad av Anna Branzell, Sveriges första kvinnliga arkitekt. Hon designade många av Göteborgs lekplatser och engagerade sig tidigt för barns rättigheter. I Jubileumsparken lyfter vi fram Göteborgs senaste utflyktslekplats och skapar en tidslinje över viktiga händelser som påverkat synen på barns lek, säger Lisa Holtz.

Utställningen vänder sig till allmänheten men också till personer som planerar och utvecklar staden samt arbetar eller studerar inom förskola, grundskola och fritid. Utställningen är ett samarbete mellan Göteborgs Stad, Form/Design Center i Malmö och SLU Tankesmedjan Movium.

${loading}