Till sidans huvudinnehåll
Visionsbild av det vinnande bidraget.
Det vinnande bidraget i gestaltningstävlingen för projektet +One har en tredelad komposition med en inbjudande terrass, ett torn som samspelar med staden och en karaktäristisk toppkrona som utmärker sig. Bild: Tham & Videgård Arkitekter

Siesjö om fjärde tornet: ”Ett smäckert och lugnt förslag”

Publicerad 8 oktober 2019

”Ett lätt, smäckert och lugnt förslag med en egen identitet!” Det säger stadsarkitekt Björn Siesjö om det vinnande förslaget till Svenska Mässans fjärde torn, signerat Tham & Videgård.

Nu har Svenska Mässan presenterat det vinnande bidraget i gestaltningstävlingen för projektet +One, mässans fjärde torn vid Korsvägen

Med sina 40 våningar och närmare 140 meter höjd blir det ett påtagligt högre torn än befintliga Gothia Towers, och det kommer att bli ett nytt landmärke i staden. Byggnaden ska innehålla 400 hotellrum, restauranger, konferensytor och kontor.

– Det är ett härligt hus med egen identitet som kommer att ordna in sig väl i stadsbilden och ge goda förutsättningar för ett levande stadsliv, menar Björn Siesjö som tillsammans med Simon Wallqvist, planarkitekt på stadsbyggnadskontoret, suttit med i bedömningsgruppen.

Bedömningsgruppen har bestått av representanter från Svenska Mässan Stiftelse, Sveriges Arkitekter samt Göteborgs Stad.

”Fantasi och glädje”

– Det vinnande förslaget var redan tidigt vår favorit, fortsätter Björn Siesjö. Mycket tack vare att det passar in så väl i stadsbilden med ett podium i kvartersstadens höjd som gör att själva tornet inte dominerar gatubilden. Det blir en bra interaktion mellan inne och ute. En tydlig symbol för Svenska Mässan, helt enkelt.

Särskilt förtjust är han i deras tolkning av kravet på att huset skulle ha en krona:

– De har tolkat det med både fantasi och glädje.

”Ett nytt landmärke i staden”

Carin Kindbom, vd och koncernchef på Svenska Mässan Gothia Towers, benämner tornet som ”magnifikt”.

– Vinnaren har presenterat ett nytt landmärke i staden. +One inkluderar också en helt ny välkomnande entré som suddar ut gränsen mellan ute och inne. Vi är oerhört stolta över att ytterligare kunna stärka vår attraktionskraft och samtidigt vara en katalysator som tillför staden och näringslivet i Göteborg nya värden, säger Carin Kindbom i ett pressmeddelande.

Tornet kan stå klart 2025

Korsvägen står som helhet framför flera stora förändringar, inte minst genom Västlänkens station som kommer att öka tillgängligheten till området. Det finns också möjlighet att bygga en gångtunnel mellan Västlänkens station och Svenska Mässan.  

Närmast väntar arbete med en detaljplan för mässans fjärde torn, och det beräknas påbörja under 2020. Svenska Mässan och Gothia Towers hoppas att byggnaden ska stå färdig 2025.

Bilder: Tham & Videgård Arkitekter

Visionsbild av hur Svenska Mässans entré kan se ut framöver.

Det vinnande bidraget i gestaltningstävlingen för projektet +One har en tredelad komposition med en inbjudande terrass, ett torn som samspelar med staden och en karaktäristisk toppkrona som utmärker sig.

Utdrag ur motiveringen

Förslaget har fångat Svenska Mässans själ och kärlek till Göteborg som festlig mötesplats. Bedömningsgruppen delar Tham & Videgårds stadsbyggnadsanalys som beskriver mötet mellan staden och tornet i en skala som stämmer med Göteborg.

Det blir som helhet ett nytt gränssnitt mellan staden och mötesplatsen, och ett tydligt landmärke i staden. Förslaget uppvisar bäst måluppfyllelse avseende arkitektonisk gestaltning, flödeshantering och utblick mot staden.

Förslaget skapar förutsättningar för en öppen, spännande och stimulerande miljö som integreras i Svenska Mässans verksamhet, där matupplevelser, kultur och evenemang blandas med möten och mässor runt om i hela anläggningen.

I november 2018 inbjöds arkitektkontor att skicka in sitt intresse för att delta i tävlingen om att gestalta Svenska Mässan Gothia Towers fjärde torn med ny huvudentré. Utav 57 svenska och internationella byråer, valdes fem finalister ut och av dessa fullföljde fyra uppdraget:

  • Schmidt Hammer Lassen Architects
  • Tham & Videgård Arkitekter
  • White Arkitekter
  • Wingårdhs Arkitektkontor

Bidragen från de fyra utvalda finalisterna kommer att ställas ut för allmänheten i Svenska Mässans nya entré mot Skånegatan den 15–16 oktober kl. 12–19.

${loading}