Till sidans huvudinnehåll
En transportpråm ligger på vatten. Den är röd och den ena inre kortsidan är synlig. Den är målad och föreställer bland annat en stjärnhimmel med fullmåne, höga byggnader och en sjö i vilken ett fjäll speglar sig.
Under veckan kommer pråmen "Berta" att angöra Frihamnen i Göteborg för att leverera pontoner som ska användas i byggnationen av det nya hamnbadet i Jubileumsparken. Foto: Aqua Floating group.

Bra flyt i bygget av hamnbadet i Jubileumsparken

Publicerad 7 februari 2023

Ett skepp kommer lastat. Under denna vecka anländer pråmen ”Berta” till Göteborg och Frihamnen. I lasten finns pontoner till det nya hamnbadet. Projektledare Amelie Sandow, exploateringsförvaltningen, berättar om transporten – som går att följa på webben – och bygget av hamnbadet.

Hur långt har ni kommit i bygget av det nya hamnbadet i Jubileumsparken?

I älven utanför Kvillepiren är pålnings- och betongarbetena klara för broarna som ska löpa från land ut till bassängerna. Förankringar är utplacerade i vattnet och pontonerna, som ska hålla badet flytande, är tillverkade. Fyra pontoner är levererade och ligger vid Kaj 113. 

Där ligger även ”Allmänna badet”, som tillsammans med en rund hoppbassäng och en längre simbassäng, ska utgöra det nya hamnbadet. 

I de två nya bassängerna blir det saltvatten och i ”Allmänna badet” blir det sötvatten. För reningen av sötvattnet har vi anlagt en filterbädd av sand och grus i parken på land. 

De två broarna är klara och levererade till parken. Även badstegar är under produktion, i stadens egen smedja på Ringön.

Vad händer just nu och framöver?

Fram till i vår sker arbetet vid Kaj 113. Det handlar till exempel om montering av broarna, av rampen till den runda bassängen samt trädäck.

Till våren förankras pontonerna på plats i älven. Bygget kommer då att fortsätta i mitten av hamnbassängen, med montering och installation av all utrustning och belysning. 

Pontonerna, som är tillverkade i Västervik, transporteras till Göteborg under den här veckan. Det sker med hjälp av den 57 meter långa och 17 meter breda pråmen ”Berta” som förflyttas med bogserbåten "Brage". I söndags lämnade de Västervik. I bästa fall tar resan tre och en halv dag men den kan ta betydligt längre tid då fartyget är beroende av fördelaktiga vindförhållanden för att kunna förflyttas.

Förutsatt att vädret inte sätter i käppar i hjulet så kommer ”Berta” att angöra Kaj 113 i Jubileumsparken i mitten eller slutet av veckan. Där går det att följa bogserbåten "Brages" och pråmen "Bertas" färd från öst- till västkusten.

Premiärdopp – när kan vi se fram emot det?

Öppning och invigning kommer vi att ha i samband med Göteborgs jubileumsfestival, som drar i gång den 2 juni i Frihamnen. Det kommer att bli en rad olika aktiviteter under några dagar. Exakta tid- och programpunkter för dessa återkommer vi med. 

Hamnbadet är inte det enda som byggs i Jubileumsparken:

  • Under våren ska de nya servicebyggnaderna med teknik- och personalutrymmen samt omklädningsrum och toaletter vara klara och öppna.

  • Under hösten 2023 kommer en ny bastu att byggas med samma utseende och placering i parken som den nuvarande prototypen ”Allmänna bastun”. Planen är att den ska öppna för besök under slutet av 2023. 

  • I augusti 2022 öppnade den första permanenta delen av Jubileumsparken. En utflyktslekplats på temat form och fantasi, med ett tjugotal fantasifulla och färgglada lekskulpturer, inbäddade i grönska.${loading}