Till sidans huvudinnehåll

Infarten till Regnbågsgatan stängs 15 jul tills vidare

Publicerad 3 juli 2024

Just nu pågår arbetet med att bygga ny spårväg och körfält för citybuss mellan Frihamnen och Lindholmen, som ska stå klart årsskiftet 2025/2026.

I syfte att underlätta för situationen med köbildning i rusningstrafik från Lundbyleden in till Lindholmsallén kommer projekt spårväg och citybuss Frihamnen-Lindholmen att tills vidare stänga infarten vid cirkulationsplatsen på Andromedagatan in mot Regnbågsgatan i Lindholmsallén.

Avstängningen gäller från 15 juli och fram till spårprojektets slut vintern 2025/2026. Motortrafik från Lundbyleden kommer att ledas om via Andromedagatan-Polstjärnegatan och hänvisas att ta sig in i Lindholmen västerifrån, liksom övrig trafik. Den södra sidan av cirkulationsplatsen vid Ceresgatan liksom Plejadgatan kommer att öppna samtidigt som omledningen startar. Gång- och cykeltrafik påverkas inte av omledningen.

På trafikgoteborg.se kan du få tips på nya resvanor för att underlätta för din resa. Välj alternativa vägar, åka andra tider om möjligt.

I syfte att underlätta för situationen med köbildning i rusningstrafik från Lundbyleden in till Lindholmsallén kommer projekt spårväg och citybuss Frihamnen-Lindholmen att tills vidare stänga infarten vid cirkulationsplatsen på Andromedagatan in mot Regnbågsgatan i Lindholmsallén. Avstängningen gäller från 15 juli och fram till spårprojektets slut vintern 2025/2026. Motortrafik från Lundbyleden kommer att ledas om via Andromedagatan-Polstjärnegatan och hänvisas att ta sig in i Lindholmen västerifrån, liksom övrig trafik. Den södra sidan av cirkulationsplatsen vid Ceresgatan liksom Plejadgatan kommer att öppna samtidigt som omledningen startar. Gång- och cykeltrafik påverkas inte av omledningen. På trafikgoteborg.se kan du få tips på nya resvanor för att underlätta för din resa. Välj alternativa vägar, åka andra tider om möjligt.


${loading}