Till sidans huvudinnehåll

Dialog om riktlinjen för uteserveringar

Publicerad 26 januari 2024

I Göteborgs Stad finns en riktlinje för uteserveringar. Under våren 2023 har ett dialogarbete med kafé- och restaurangägare, fastighetsägare samt funktionsrättsrörelsen genomförts. Syftet är att titta på hur riktlinjen eventuellt kan förändras inför säsongen 2024.

Återkoppling på dialogarbetet

Nedan följer en sammanfattning av vad vi har tagit med oss från dialogarbetet och resultatet från enkäten. I sammanfattningen tar vi inte ställning till om det är möjligt att genomföra eventuella förändringar utan det är en sammanfattande redogörelse över synpunkter och tankar som vi har fått in under dialogtillfällena.

Återkoppling dialogarbete uteserveringar 2023

Vad händer nu?

I september fick stadsbyggnadsnämnden och stadsmiljönämnden information om dialogarbetet och vad som framkommit under det.

Ett tjänsteutlåtande har skrivits fram till politiken. Tjänsteutlåtandet var uppe som ärende på stadsbyggnadsnämnden i november men bordlades. Det togs då inte upp på stadsmiljönämndens sammanträde. 

Ärendet har bordlagts två gånger, på nämndsammanträdena i november och december. Tas upp igen på stadsbyggnadsnämndens sammanträden den 6 februari och på stadsmiljönämnden den 8 februari.

Sök nämndhandlingar

Genomförda aktiviteter

Enkät om riktlinjen för uteserveringar

En enkät har mejlats ut till kafé- och restaurangägare för att samla in tankar och synpunkter om riktlinjen. Enkäten gick att svara på mellan 18 april och 8 maj  

Dialogmöte

Den 15 maj hölls ett dialogmöte i workshopform. Verksamhetsutövare, representanter från samverkans- och branschorganisationer, funktionsrättsrörelsen och tjänstepersoner från Göteborgs Stad medverkade på mötet. Totalt medverkade cirka 30 personer. 

Drop in-tillfällen

Under två drop in-tillfällen fanns tjänstepersoner på plats för att prata uteserveringar. 16 maj i Traktören, Köpmansgatan 20 och 17 maj online. 

Dialogmöte med fastighetsägare

8 juni genomfördes ett dialogmöte med fastighetsägare om riktlinjen för uteserveringar. 

Mer information

Har du frågor om dialogarbetet mejla uteserveringar@stadsbyggnad.goteborg.se

Riktlinjer kring uteserveringar

Göteborgs uteserveringar betyder mycket för staden och det finns riktlinjer som du behöver följa.

Information, råd och regler för uteserveringar i Göteborg

Riktlinjerna är beslutade av byggnadsnämnden och trafiknämnden 2021

Under 2023 finns vissa undantag i riktlinjerna

Tidigare informationsmöten om riktlinjen

Den 9 december och 30 januari har vi haft digitalt informationsmöte om vad som gäller för uteserveringar 2023. 

Presentation från mötet 30 januari

Presentation informationsmöte uteserveringar 30 januari 2023

${loading}