Till sidans huvudinnehåll

Dialog om riktlinjen för uteserveringar

Publicerad 17 april 2023

I Göteborgs Stad finns en riktlinje för uteserveringar. Under våren 2023 genomförs ett dialogarbete med kafé- och restaurangägare, fastighetsägare samt funktionsrättsrörelsen för att titta på hur riktlinjen eventuellt kan förändras inför säsongen 2024.

Vad tycker du om riktlinjen för uteserveringar?

Vi vill veta vad du tycker om den riktlinje som finns för uteserveringar i Göteborgs Stad.

Stadsbyggnadsförvaltningen och stadsmiljöförvaltningen genomför under våren ett dialogarbete med kafé- och restaurangägare samt fastighetsägare för att titta på hur riktlinjen för uteserveringar eventuellt kan förändras. Även funktionsrättsrörelsen är involverade i dialogarbetet.

Dialogmöte med fastighetsägare

8 juni klockan 15-16.30 genomförs ett dialogmöte med fastighetsägare om riktlinjen för uteserveringar. 

Genomförda aktiviteter

Enkät om riktlinjen för uteserveringar

En enkät har mejlats ut till kafé- och restaurangägare för att samla in tankar och synpunkter om riktlinjen. Enkäten gick att svara på mellan 18 april och 8 maj  

Dialogmöte

Den 15 maj hölls ett dialogmöte i workshopform. Verksamhetsutövare, representanter från samverkans- och branschorganisationer, funktionsrättsrörelsen och tjänstepersoner från Göteborgs Stad medverkade på mötet. Totalt cirka 30 personer. 

Kom förbi och prata uteserveringar

Under två drop in-tillfällen fanns tjänstepersoner på plats för att prata uteserveringar.   
16 maj klockan 13.30-15 i Traktören, Köpmansgatan 20 och 17 maj klockan 9-10.30 online. 

Vad händer sen?

Syftet med dialogarbetet är att samla in tankar och åsikter om riktlinjen för uteserveringar. Det vi får in i arbetet kommer att vara underlag för eventuell ändring av riktlinjen.

Mer information

Har du frågor om dialogarbetet mejla uteserveringar@stadsbyggnad.goteborg.se

Riktlinjer kring uteserveringar

Göteborgs uteserveringar betyder mycket för staden och det finns riktlinjer som du behöver följa.

Information, råd och regler för uteserveringar i Göteborg

Riktlinjerna är beslutade av byggnadsnämnden och trafiknämnden 2021

Under 2023 finns vissa undantag i riktlinjerna

Tidigare informationsmöten om riktlinjen

Den 9 december och 30 januari har vi haft digitalt informationsmöte om vad som gäller för uteserveringar 2023. 

Presentation från mötet 30 januari


Presentation informationsmöte uteserveringar 30 januari 2023

${loading}