Till sidans huvudinnehåll

Historiska inslag när Kronhusparken rustas upp

Publicerad 10 mars 2023

Med start i slutet på mars 2023 kommer Kronhusparken i centrala Göteborg att rustas upp med ny grönska, mer grusytor för aktivitet och en ny mindre lekplats med historiskt tema. Under arbetets gång kommer parken vara stängd men öppnar igen till Göteborgs 400-års firande i början av juni.

Kronhusparken, som ligger precis intill Göteborgs äldsta byggnad Kronhuset, har pekats ut som otrygg av både polis och boende i närområdet. Med öppnare buskage och aktivitetsytor som kan locka många olika målgrupper ska parken bli en tryggare plats för alla som rör sig där. I höst kommer även belysningen att förbättras i parken.

Lekplats och en luftigare inramning

I parkens östra hörn kommer en ny, mindre lekplats för yngre barn att anläggas, med inspiration från 1700-talets Göteborg. I västra delen av parken kommer en mindre scen att byggas, även den utformad med kulturmiljön i åtanke.

I resten av parken kommer planteringar att ses över och justeras för att parken ska upplevas som tryggare. Mindre blommande träd kommer att planteras in och nytt växtmaterial i rosengården kommer pigga upp. Utanför parken, på ytan framför västra delen av Kronhuset ska ett nytt träd att planteras för att ersätta den lönn som togs ner i januari 2023. Marken kring det nya trädet kommer läggas om och göras mer tillgänglig.


Strax utanför parken kommer ett nytt träd planteras samtidigt som marken runt trädet kommer läggas om.

Från kyrkogård och militärmark till park

Kronhusparken har inte alltid varit en park. Under 1600-talet var kronhuskvarteret militärt och där parken ligger idag låg fortifikationshus, materialbodar, bostäder, smedja och verkstäder. Under den stora stadsbranden 1746 brann hela kronhuskvarteret ner, förutom Kronhuset som stod kvar. Dagens fortifikationshus, som ramar in Kronhusparken, uppfördes efter branden, 1746–1748 och byggdes i sten i stället för trä. På grund av sin rika historia från tiden kring Göteborgs födelse och till nutid kommer upprustningsarbetena övervakas av en arkeolog.
Upprustningen av parken är ett samarbete mellan Stadsmiljöförvaltningen och fastighetsbolaget Higab.

Parken avstängd

Under upprustningen kommer parken att vara avstängd för allmänheten. Arbetet startar i slutet på mars och beräknas vara klart till sommaren 2023. Under hösten kommer parkens belysning att justeras.


${loading}