Till sidans huvudinnehåll
Illustrationsbild på höghus i bruna och gråa toner med blå himmel bakom

Nu är samrådet för Backaplan centrum i gång

Publicerad 21 januari 2022

Nu är detaljplanen för Backaplan centrum på samråd. Det betyder att du kan fördjupa dig i planerna och komma med dina tankar om planen och dela dina kunskaper om området. Nära 2 200 bostäder, handel, parker, idrottshall och ett kulturhus – allt ryms i den här planen.

Det är i Backaplan centrum som hjärtat i det nya Backaplan är tänkt att växa fram. Det är här Hisingens centrum med mycket handel kommer att finnas. Men handeln kommer att se annorlunda ut än den gör i dag. Det kommer att vara cityhandel med ingång direkt från trottoaren med skyltfönster ut mot gatan. 

Just i den här delen av nya Backaplan kommer husen att vara högre än i övriga planerade områden i Backaplan, just eftersom det här är centrum. Och förutom handel och över 2 000 nya bostäder kommer det att finnas annat som lockar till området. Till exempel en stadsdelspark, bostadsnära parker och ett promenadstråk som kopplar ihop området med Kvillestråket. Här är det också tänkt att det ska det skapas förutsättningar för en socialt blandad stad med en brett i utbud av olika sorters lägenheter med tillgång till kommunal och annan service.

Ett nytt kulturhus blir något av en entré till stadsdelen och är centralt placerat vid Hjalmar Brantingsplatsen. Förutom bra cykel- och gångvägar kommer området att vara välförsett med kollektivtrafik. Bland annat kommer fler nya busshållplatser.

Hur länge kan jag lämna mina synpunkter?                    

Samråd pågår till och med 16 mars 2022. Fram till dess vill vi gärna ta del av dina tankar om området och de planer som finns här. Du lämnar lättast dina synpunkter här. Klicka på knappen "Lämna synpunkter" så kommer du till ett formulär att fylla i.

Var kan jag få hör mer?

Vi planerar två samrådsmöten.

  • Samrådsmöte, genomförs digitalt, 16 februari klockan 17.30-19.00.
  • Samrådsmöte, genomförs digitalt, 23 februari klockan 17.30 – 19.00.

Var kan jag se förslaget?        

Förslaget till ny detaljplan finns att läsa i sin helhet här när samrådet startat.

Det ställs också ut på stadsbyggnadskontoret, Köpmansgatan 20, plan 1 och i Älvrummet, Lindholmen Science Park.


${loading}