Till sidans huvudinnehåll

Det råder eldningsförbud

Senast uppdaterad: 1 juni 2023 klockan 15:16

Göteborgs Stad har infört eldningsförbud för all eldning och grillning i skog och markområden som ligger så nära skog att elden lätt kan spridas dit. Eldningsförbudet gäller från 1 juni klockan 15.00 och tills vidare.

Förbjudet att elda i skog och mark inom kommunen
Flygbild över med fokus på mötet mellan Göta älv och land. En brygga går ut i älven.
Grönska, tillgänglighet och trygghet i fokus när sista delen av Färjenäsparkens utbyggnad startar i december.

Så ska Färjenäsparken möta älven

Publicerad 22 november 2022

I december startar utbyggnaden av Färjenäsparken i mötet med älven. Ny grönska, olika typer av sittplatser och belysning, trädäck, bryggor och ny markbeläggning är några av åtgärderna för att öka tillgängligheten och stärka kontakten med vattnet.

Utbyggnaden omfattar strandpromenaden intill älven mellan Monsungatan och Karl IX:s väg. I december startar arbetet. Träd och buskar som står i strandlinjen kommer att tas ner för att skapa fri sikt över älven och marken kommer att förberedas.

Vid Monsungatan blir det en stor oval gräsyta, omsluten av planteringar och äng med en rad olika örtväxter som backnejlika, prästkrage och käringtand, för att främja biologisk mångfald.

– Piren rustar vi upp och förser med sittplatser och belysning. Längs strandlinjen i mittdelen bygger vi en träbrygga med sittplatser. Allt för att öka tillgängligheten och möjligheten för alla att komma nära vattnet, säger projektledare Niclas Bergendahl, park- och naturförvaltningen.

Använder återbrukat material

Mittdelen får markbeläggning av stenmjöl och två ytor med träd och buskar samt sittflak. Planteringarna avgränsas med pålkap* som tagits tillvara. Återbruk används även i andra delar berättar Niclas:

– Där det är möjligt använder vi material som vi har i vårt lager. Förutom pålkap har vi till exempel ränndalstenar omkring planteringarna. Av tillgänglighetsskäl får de inte längre användas för att leda bort regnvatten i staden.

Ny och varierad belysning för ökad trygghet

De två små stränderna förses med ny sand. Den befintliga gång- och cykelbanan kommer att få en rakare dragning.

– För ökad trygghet och även tillgänglighet kommer vi också att installera ny och varierad belysning i hela stranddelen, förklarar Niclas Bergendahl.

Invigning under sensommaren

I augusti 2023 ska utbyggnaden vara klar. Invigning är planerad till sensommaren och ska innehålla olika aktiviteter.

– Invigningen är ännu bara på planeringsstadiet. Därför är det för tidigt att avslöja mer om innehåll än att det ska inkludera det första lite större evenemanget i parken, berättar Niclas Bergendahl.

Färjeläget rustas upp under 2023

Under samma tid som park- och naturförvaltningen bygger ut parken kommer fastighetskontoret att rusta upp det gamla färjeläget i Färjenäs. Planen är att det ska vara klart vid ungefär samma tid som utbygganden av parken.

*Pålkap är den del som sågats av en betongpåle som används i syfte att grundförstärka vid olika typer av byggnation. 


${loading}