Till sidans huvudinnehåll
Karta som visar hur nya gång- och cykelbron ska gå över älven.

Nu startar genomförandestudien för den nya gång- och cykelbron över älven

Publicerad 18 november 2022

Genomförandestudien, som tilldelats Sweco, ska ligga till grund för kommande beslut om projektering och byggnation av gång- och cykelbron. Genomförandestudien planeras vara färdig i slutet av 2025.

I uppdraget av genomförandestudien ingår också att hjälpa till att ta fram underlag för planprocessen, för miljöprövningen, och för andra tillstånd som krävs samt tidplan för byggnationen.

Brons sträckning mellan Packhuskajen och Hugo Hammars kaj skapar ett sammanhängande gång- och cykelnät och knyter ihop staden över Göta älv. Det möjliggör ett mer hållbart resande och bidrar till Göteborgs mål om att 2050 ha en hållbar och rättvis utsläppsnivå av växthusgaser.

${loading}