Till sidans huvudinnehåll
Bild på delar av gamla Götaälvbron som står kvar i älven.

Rivningen av Götaälvbron

Publicerad 26 oktober 2021

Rivningen av Götaälvbron påbörjades under sommaren 2021 och beräknas vara klar under sommaren 2022. Arbetet sker etappvis och kommer periodvis påverka framkomligheten i Centralen-området. Samtidigt pågår ett intensivt arbete både från Göteborgs Stad och privata aktörer att fortsätta utveckla området kring Lilla Bommen. Tanken är att det ska byggas kontor, verksamhetslokaler, exempelvis handel och restauranger, samt bostäder kring bron.

Området kring Lilla Bommen utvecklas.

Parallellt med rivningen av Götaälvbron pågår ett intensivt arbete både från Göteborgs Stad och privata aktörer att fortsätta utveckla området kring Lilla Bommen. Tanken är att det ska byggas kontor, verksamhetslokaler, exempelvis handel och restauranger, samt bostäder kring bron. I framtiden kommer man att kunna gå direkt från kvarteren ut på bron.

På den östra sidan är detta redan igång, Platinan är snart klar och nästa projekt, Kaj 16, kommer att byggas när den pågående rivningen av befintligt kvarter är klart. 

På västra sidan kommer arbetena att påbörjas 2022 när hela Götaälvbron är riven. 

Norra Sjöfarten avstängd mellan den 8 november och 30 november

Norra Sjöfarten kommer vara avstängd mellan den 8 november och 30 november på grund av rivningsarbeten. All trafik kommer att ledas om via Bergslagsgatan och Kanaltorgsgatan. Gående och cyklister leds om till Stadstjänarebrons västra sida, där en ny gång- och cykelbana har öppnat. För att ta sig i öst-västlig riktning så hänvisas du som fotgängare eller cyklist till Gullbergs Strandgatan och Kilsgatan, alternativt via Centralen-området; Kanaltorgsgatan och Bergslagsgatan. 

${loading}