Till sidans huvudinnehåll
Barn som leker i sandlådan

Nu uppdaterar grundskoleförvaltningen reglerna för skolplacering i förskoleklass och grundskola

Publicerad 26 oktober 2023

Uppdateringen innebär att vårdnadshavare fortfarande har rätt till en skola inom 2, 4 eller 6 kilometer från hemmet men inte en av de fyra eller fem närmaste skolorna. Vårdnadshavare har alltså fortfarande rätt till en skola nära hemmet.

Vi gör den här förändringen bland annat för att göra det tydligare för vårdnadshavare. Regeln om en av de fyra eller fem närmaste skolorna har gjort det svårare att förstå varför en elev får den skolplatsen hen får. Det är mycket få elever som kommer att påverkas av förändringen, säger Pernilla Palm, enhetschef placeringsenheten.

Rätt att önska skola

Alla vårdnadshavare har rätt att önska skola. De vårdnadshavare som inte önskar skola får en skolplats inom 2, 4 eller 6 kilometer från hemmet.

Önskemålen går först, men om det inte finns plats på de skolor vårdnadshavare har önskat tittar vi på den närmaste skolan från hemmet, den näst närmaste skolan och så vidare. Det gäller även för de vårdnadshavare som inte önskar skola, säger Pernilla Palm.

Uppdaterade reglerna

De ändrade reglerna kommer att bli lättare att administrera och minska kostnaderna. Grundskoleförvaltningen kommer också kunna använda fler av de lediga platserna på skolorna.

Vi ser inte att det kommer bli någon större skillnad för vårdnadshavare och elever. När vi testade de nya reglerna på ansökningarna från 2023 i årskurs 7 så visar det att 3% (65 av 2064 elever) fick en annan skolplacering, säger Pernilla Palm. Vidare säger Pernilla att vi i vissa fall sett att ändringen till och med kan öka möjligheterna för att fler elever får sina önskemål.

Ska du önska skola mellan 15 januari-15 februari så kan du läsa mer på www.goteborg.se/onskaskola. De uppdaterade regler kommer att gälla från och med 1 januari 2024.

${loading}