Till sidans huvudinnehåll
Djungelliknande växter i förgrunden och ett växthustak i bakgrunden.
Tropikhuset. Foto: Carl Edholm

Tropikhuset nästa del i restaureringen av Palmhuset

Publicerad 2 april 2024

Den historiska byggnaden Palmhuset i Trädgårdsföreningen restaureras grundligt. I april tar andra etappen vid i Tropikhuset i Palmhusets östra flygel vid. Här växer tropiska och uråldriga växter, som kottepalmen som fanns redan när dinosaurierna klev runt på vår jord.

Restaureringen av Palmhuset, som byggdes 1878 och är byggnadsminnesförklarat sedan 1974, påbörjades förra året. Palmhuset restaureras eftersom det är drabbat av rost och röta, och akrylglaset har krackelerat.

Göteborgs Stad som äger Palmhuset måste underhålla och renovera det enligt Riksantikvarieämbetets skyddsföreskrifter. Arbetena måste ske under sommarhalvåret av hänsyn till de ömtåliga exotiska växterna i det stora växthusets olika avdelningar. Därför blir restaureringen utdragen över flera somrar. Hösten 2026 räknar vi med att hela restaureringen är färdig.

– Restaureringen av Tropikhuset blir i mångt och mycket en repris på förra årets arbeten i Vattenhuset fast nu för en ny huskropp. Gjutjärnsstommen ska blästras och målas, allt akrylglas byts ut mot riktigt glas, vi kommer att byta och måla fönsterbågar och andra trädetaljer, installera ny solskyddsduk och byta aluminiumdörrar mot traditionella spegeldörrar i trä, säger Charlotte Karlsson som är projektledare.

Precis som vid första etappen, krävs stor hänsyn till de tropiska växter som frodas i växthuset:

– En utmaning i den etappen är till exempel att fler växter kommer att behöva stå kvar på sina platser, eftersom det bland annat handlar om stora träd. Växterna i kruka på avdelningens växtbänkar evakueras dock till det närliggande växthuset, säger Stephan Hammar som är trädgårdsmästare i Palmhuset.

De delar av Palmhuset som inte restaureras kommer att vara öppet för besökare som vanligt.

Omtyckt besöksmål

Palmhuset är en av Göteborgs mest kända byggnader och tar emot cirka 370 000 besökare varje år.
Trädgårdsföreningen, inklusive Palmhuset, är utpekat i kommunens bevarandeprogram från år 2000. Här skrivs bland annat att ”ett särskilt värde har Palmhuset som är ett av de få bevarade växthusen i denna storlek som finns kvar i Europa”.

Restaureringen, som pågår etappvis i flera år, görs för att åtgärda skadorna på växthuset för att bevara det för framtiden genom att återinföra mer material som är tidsenliga med tiden då växthuset byggdes. Akrylglas som sattes in i växthuset på 1980-talet ska ersättas med riktigt glas, och dörrar i aluminium ska ersättas med dörrar som passar bättre in med tidsepoken då växthuset byggdes.

– Palmhuset är unikt även i ett internationellt sammanhang och har på senare år klivit fram som något av en ikonbyggnad och symbol för Göteborg, säger Carina Krantz, enhetschef för Trädgårdsföreningen.

Exotiska växter i Tropikhuset

Tropikhuset är en omtyckt del av Palmhuset. Här kan besökarna sitta i 20-gradig värme och njuta av tropiska växter som kakao- och kalebassträd, och äkta peppar.

– Restaureringen av första etappen, vattenhuset, som genomfördes sommarhalvåret 2023 fungerade bra och vi är väldigt nöjda med resultatet. Förbättringen syns tydligt när man utifrån tittar på den restaurerade delen jämfört med de delar som ännu inte restaurerats. Det är kul att få följa hur Palmhuset del för del återfår sin forna glans, säger Charlotte Karlsson.

Restaureringen väcker nyfikenhet bland besökarna.

– Vi upplevde inte att antalet besökare minskade på grund av förra årets restaurering. Tvärt om var många intresserade och ställde frågor, säger Stephan Hammar.

Nästa år är det Mittskeppet som stängs av för restaurering, och sista etappen sommaren 2026 blir det Medelhavshuset och Kameliahusets tur.

Mer information om Palmhuset: Historia - Trädgårdsföreningen - Göteborgs Stad 

Visste du att: Senare i vår kommer du att kunna lyssna på ett avsnitt av Götepod som handlar om just Palmhuset. I avsnittet intervjuas Palmhusets trädgårdsmästare Stephan Hammar och byggnadsantikvarie för projektet Victoria Ask av stadsarkitekt Björn Siesjö.

${loading}