Till sidans huvudinnehåll

Språkutvecklingen i fokus

Publicerad 29 maj 2019

Charlotte Fri arbetar som lärare för nyanlända elever i förberedelsegruppen på Sandeklevsskolan i Bergsjön. Charlotte tycker att det är viktigt att ta vara på alla de språkkunskaper som finns i gruppen och använda dem i undervisningen.

Att använda alla de språk som talas av eleverna i gruppen och låta dem använda alla sina språk i lärandet, kallas för ”transspråkande”.

Charlotte Fri har arbetat 13 år som lärare för nyanlända elever och tycker att transspråkandet gör att kommunikationen i gruppen blir mer nyanserad:

-  Det blir ett utbyte av kunskap, eleverna hjälper varandra och känner en delaktighet i att få dela med sig av sitt eget språk till andra. Eleverna blir en del i lärandet, säger Charlotte.

Förberedelsegruppen består av elever i olika åldrar som har en del av sin undervisning där, bland annat svenska som andraspråk, matte, engelska, SO och NO. Andra delar av undervisningen har de i sin hemklass, där de så småningom ska gå på heltid.

Eleverna hjälper varandra

En viktig del i undervisningen är att eleverna tycker till om varandras texter. På så sätt får eleverna respons från olika håll, både från läraren och från en klasskompis:

- Det blir flera steg i lärandet, säger Charlotte. Det sätter fart på både språkutveckling och förmågan att reflektera. Det gör även att relationerna i gruppen blir bättre och att nya samarbeten byggs upp. 

Stort engagemang hos eleverna

Viljan att lära är stor i förberedelsegruppen menar Charlotte:

-  Det är fantastiskt att se kämpa-andan hos eleverna. Att se när de själva tycker att det bär och att de lyckas ger mycket, avslutar Charlotte.

${loading}