Till sidans huvudinnehåll

Obligatorisk att sortera ut matavfallet 1 januari 2024

Publicerad 27 februari 2023

Den 1 januari 2024 blir det obligatoriskt för alla i hela EU att sortera ut matavfall från annat avfall. Våra abonnemang med blandat avfall kommer därför på sikt att avvecklas och ersättas av abonnemang med matavfall och restavfall. För dig som ännu inte har detta kommer vi på Kretslopp och vatten att påbörja en process för att införa matavfallsinsamling.

Du som äger eller förvaltar flerbostadshus kommer att kontaktas av oss under 2023 och därefter följer verksamheter och företag. Obligatorisk utsortering av matavfall för villahushållen kommer att införas något senare, eftersom införandet måste samordnas med att vi sätter i gång med fastighetsnära insamling av förpackningar.

Om du idag har blandat avfall och redan nu vill införa abonnemang med matavfall och restavfall är du välkommen att kontakta vår kundservice så ändar vi till det.  

I Göteborg har vi sorterat ut matavfall under många år och de flesta hushåll gör det redan, men det har hittills inte varit obligatoriskt.


${loading}