Till sidans huvudinnehåll

Det råder eldningsförbud

Senast uppdaterad: 1 juni 2023 klockan 15:16

Göteborgs Stad har infört eldningsförbud för all eldning och grillning i skog och markområden som ligger så nära skog att elden lätt kan spridas dit. Eldningsförbudet gäller från 1 juni klockan 15.00 och tills vidare.

Förbjudet att elda i skog och mark inom kommunen

Markarbeten på Första Långgatan 2 Maj – Augusti 2023

Publicerad 13 april 2023

Förberedande arbeten 2 maj – 25 juni. Spårstopp 26 juni – 18 juli. Efterarbeten 19 juli – augusti . Under vecka 30 och 31 har projektet semesteruppehåll.

I sommar kommer vi göra mark- och spårarbeten på Första Långgatan. Det gör vi i samband med ett inplanerat spårstopp från Järntorget till Godhemsgatan/Vagnhall Majorna.

Under arbetet kommer framkomligheten för biltrafik på Första Långgatan vara begränsad. I perioder leds trafiken om via närliggande gator. Följ orangea skyltar på plats. Mellan Johannesplatsen och Masthuggstorget leds cyklister, tillsammans med biltrafiken, om via Andra Långgatan. I övrigt är vår ambition att Första Långgatan ska vara öppen för cyklister under hela perioden. Även trottoarerna kommer hållas öppna för gående, med undantag av där husbyggnation redan pågår på den norra sidan av gatan.

Förberedande arbeten 2 maj – 25 juni: Första Långgatan anpassas inför kommande spårarbete. För att göra plats för bil och cykel på den södra sidan av gatan tas parkeringsplatserna tillfälligt bort och görs om till kombinerat bil- och cykelkörfält.  

Spårstopp 26 juni – 18 juli: Vi gör ledningsarbeten under spåret och förberedande arbeten för den nya hållplatsen vid Masthuggstorget. Hållplatsen på Första Långgatan ersätts med en tillfällig hållplats på Olof Palmes plats. Arbete kommer pågå dag- och kvällstid till kl. 22 och helger.

Efterarbeten 19 juli – augusti: Vi iordningställer området. Under vecka 30 och 31 har projektet semesteruppehåll.

Information om ersättningstrafik under spårstoppet hittar du på vasttrafik.se


Arbetet är en del av Första Långgatans omvandling till en grönare stadsgata med trädplanteringar och bredare trottoarer och cykelbanor.


${loading}