Till sidans huvudinnehåll
Läraren Christer Skoglund hjälper två elever att komma igång i programmet. Foto: Hanna Dewrang

Arbeta med ljud i fler ämnen än musik

Publicerad 3 november 2023

Genom musik och ljud skapar elever på Dalaskolan F-6 egna låtar på både svenska och andra språk. Genom poddar blir berättandet lärande i historia. I svenskan tonsätter elever dikter och fabler. Eleverna får arbeta med olika uttryck för kommunikation, lärande och kreativitet genom att de arbetar ämnesövergripande med ljud.

På Dalaskolan låter lärare ljud ta plats i undervisningen. De använder ett verktyg som heter Soundtrap, som är en digital studio. Verktyget har öppnat upp dörren till ett nytt sätt att utbilda och där lärare och elever kan skapa, utforska och spela in ljud.

– I musikens kursplan är digitala verktyg lika viktiga som traditionella musikinstrument. Jag ville utforska och ge elever möjlighet att utöva musik på nya sätt och även ge eleverna fler sätt att uttrycka sig, säger Christer Skoglund, musiklärare på Dalaskolan F-6.

I början av varje termin planerar arbetslaget för vad som ska hända under terminen och om det finns någonting de kan samarbeta med. Detta har skapat flera ämnesövergripande samarbeten.

Svenska och musik

I svenskan ska eleverna kunna kommunicera i digitala miljöer och använda olika uttrycksformer. Eleverna får välja ut klassiska fabler och utforskat dem på djupet. De läser fabeln flera gånger och gör om sensmoralen till en refräng med rim. Eleverna väljer även några meningar från fabeln som ska fungera som musiktext.

– Det här ger eleverna möjlighet att skapa texter som kombinerar ord, bild och ljud i en digital miljö. De får uttrycka sig kreativt, utforska språket och samtidigt en förståelse för musikens rytm och struktur, säger Magnus Lidström, klasslärare på Dalaskolan F-6.

Lärarna fungerar som guider och förebilder och visar alltid på ett exempel för att inspirera eleverna för att inleda arbetet.

Samarbeten i flera ämnen

I de samhällsorienterade ämnena (SO) har eleverna fått lära sig om historiska personer. Eleverna har därefter skapat en skolpodcast där de intervjuar den historiska personen. I moderna språk har eleverna fått öva på uttal genom att skriva olika musikstycken på olika språk.

– Det finns många fördelar med att använda Soundtrap i undervisningen. Det ger elever möjlighet att uttrycka sig på ett sätt som känns tryggt och engagerade, elever som vanligtvis tycker att det är svårt att tala inför andra. Det stärker deras självförtroende, säger Christer Skoglund.


Christer går igenom uppgiften för dagen. Nu ska eleverna spela in refrängen. Foto: Hanna Dewrang
Elever skriver en låt om en dinosaurier.
Foto: Hanna Dewrang
${loading}