Till sidans huvudinnehåll
Bild från gatan Avenyn med blommor och människor som flanerar
Foto: Asbjörn Hansen

Tyck till - vad tycker du om Avenyn och Götaplatsen

Publicerad 27 september 2022

Nu bjuds du in att säga ditt om hur Avenyn och Götaplatsen ska se ut i framtiden. Samtidigt utvärderar en jury de förslag på utformning och gestaltning som fyra tävlingsteam har lämnat in.

Tävlingen om en större upprustning och ny gestaltning av Avenyn och Götaplatsen pågår för fullt. Fyra tävlingsteam har lämnat in förslag som nu granskas av en jury som utser det vinnande teamet i oktober. Enligt tävlings- och upphandlingsreglerna är det juryn som ska utse det vinnande teamet, men vi undrar också vad du som göteborgare tycker om de olika delarna i förslagens innehåll. Därför bjuder stadsbyggnadskontoret och Avenyprojektet in dig att säga ditt om Avenyns framtid.

För många är det dock lättare att ha synpunkter på konkreta förslag. Jag är övertygad om att göteborgarna har kloka tankar och idéer som kan bidra till att Avenyn blir ännu bättre än det vi kan se i förslagen.

Vad tycker du är viktigt?

  • Finns det några detaljer i bilder eller texter som du tycker om? Kanske idéer om ljus, konst, grönska och sittplatser?
  • Finns det saker som du saknar i förslagen eller kanske vill ta bort?

– Vi har hela tiden varit måna om att ta in göteborgarnas synpunkter. Tävlingens grund bygger på de dialoger vi har haft med göteborgare, fastighetsägare och verksamheter längs Avenyn under flera år. För många är det dock lättare att ha synpunkter på konkreta förslag. Jag är övertygad om att göteborgarna har kloka tankar och idéer som kan bidra till att Avenyn blir ännu bättre än det vi kan se i förslagen, säger Hampus Magnusson (M), ordförande i byggnadsnämnden.

Skicka dina synpunkter med e-post till oss här (döp ämnesraden till "Avenyn synpunkt"). Du får gärna skriva fritt vad du tycker saknas eller vad du vill se mer av på Avenyn och Götaplatsen. Om du vill kan du ta hjälp av förslagen. Du behöver såklart inte vara från Göteborg. Alla är välkomna att tycka till! Berätta gärna om vad du har för relation till Avenyn och Götaplatsen.

– Vi vill att göteborgarna ska välja Avenyn varje dag, hela året och i alla väder. Nu ska vi hitta lösningar som ger oss framtidens paradgata, säger Jessika Wassberg, vd för Avenytävlingen.

När juryn har utsett ett vinnande förslag och vi har handlat upp ett team för fortsatt arbete, så kommer alla synpunkter vara värdefulla när förslaget ska bearbetas och formas vidare.

Hur avgörs tävlingen och hur kan dina bidrag användas?

Det är viktigt att veta att allmänheten inte kan välja ut ett vinnande förslag bland de fyra tävlande utan det gör, enligt tävlingsreglerna, en professionell jury. De fyra förslagen är inte heller fullständiga i detta skede. Det vinnande förslaget kommer utvecklas vidare av det vinnande teamet i samarbete med Göteborgs Stad, fastighetsägare längs gatan och medlemsföretag i Avenyföreningen och det är då dina synpunkter kommer vara mycket viktiga.

– När juryn har utsett ett vinnande förslag och vi har handlat upp ett team för fortsatt arbete, så kommer alla synpunkter vara värdefulla när förslaget ska bearbetas och formas vidare, säger Birgitta Lööf, arkitekt på stadsbyggnadskontoret och projektledare för Avenyns upprustning.

Det går bra att fortsätta lämna synpunkter även efter att det vinnande teamet har presenterats. 

Tidplan:

  • En tävlingsjury med nio medlemmar bedömer nu förslagen.
  • Allmänheten är välkommen att lämna in synpunkter inför det fortsatta arbetet.
  • Juryn utser ett vinnande förslag i oktober.
  • Sedan utvecklas det vinnande förslaget vidare i ett brett samarbete med det vinnande teamet och där flera intressenter kommer att involveras. Detta beräknas ta cirka 15 månader.
  • Byggstart av den första etappen av Avenyn planeras bli 2024.
  • Hela stadsrummet inklusive Götaplatsen beräknas vara ombyggda 2026.


${loading}