Till sidans huvudinnehåll

Upprustning av parkyta och gång och cykelbana mellan Kungsportsavenyn och Södra vägen, 25 augusti - december 2023

Publicerad 28 augusti 2023

Med start i augusti påbörjas upprustning av parkmiljön samt gång och cykelbana utmed Engelbrektsgatan mellan Avenyn och Södra Vägen.

Arbetet kommer pågå året ut. Under dagtid kan det förekomma bullrande verksamhet.

Gående hänvisas till gångbana på motsatta sidan av Engelbrektsgatan. Cyklister hänvisas till bilkörfält. Ombyggnad av refuger och trafiksignaler kommer utföras i korsningen Avenyn och Engelbrektsgatan.


${loading}