Till sidans huvudinnehåll
suddiga höghus utplacerade i centralenområdet. Visionsbild.
Bild: White

Ett steg närmare byggnation ovanpå Gullbergstunneln

Publicerad 25 maj 2023

En detaljplan som gör det möjligt att skapa ny stadsbebyggelse ovanpå Gullbergstunneln tillstyrktes av stadsbyggnadsnämnden på sammanträdet 23 maj. Efter sommaren ska detaljplanen tas upp i kommunfullmäktige för beslut om antagande.

Detaljplanen omfattar cirka 300 - 400 bostäder, kontor, centrumändamål, verksamheter, skola och parkering. Det finns också ytor för tekniskt ändamål. Området för detaljplanen sträcker sig mellan Stadstjänaregatan och Torsgatan. Planen är fördelad på fem kvarter varav fyra kvarter föreslås byggas på tunneltaket och ett söder om tunneln, strax öster om Regionens hus. Genom anslutningar över Götaleden ska området kopplas samman med Gullbergsvass och Centralenområdet.

- Överdäckningen av leden och att bygga ovanpå tunneln innebär en förtätning av staden i ett område där det redan finns infrastruktur, service och kollektivtrafik, vilket är ett hållbart sätt att vidareutveckla staden på, säger Per Osvalds, arkitekt på stadsbyggnadsförvaltningen.

Arbetet med planen har varit komplicerat. Stora frågor har till exempel varit luftföroreningar och buller. Även det faktum att bygga ovanpå en tunnel ställer krav på hur husen senare kan utformas.

Att stadsbyggnadsnämnden tillstyrkt planen innebär att de anser att den är klar och kan skickas vidare till kommunfullmäktige för beslut om antagande. 

${loading}