Till sidans huvudinnehåll
Konstgräsplan med vita linjer

Flera bollplaner får nytt konstgräs 2024

Publicerad 23 maj 2024

I Göteborg finns många konstgräsplaner som föreningar och andra kan boka. Planerna används flitigt, blir slitna och behöver byta underlag efter några år. Under 2024 får fem bollplaner nytt konstgräs.

De här planerna får nytt konstgräs 2024

Kviberg 1 och 5 

I Kvibergs Park i Östra Göteborg finns 20 bollplaner varav flera är konstgräsplanerna. Bollplanerna Kviberg 1 och Kviberg 5 har under en längre tid varit slitna och i behov av nytt konstgräs. 

Den ursprungliga planen var att byta ut konstgräset på Kviberg 1 och 5 under våren 2024, men upphandlingen av entreprenör och konstgräsmaterial överklagades. För att inte göra processen utdragen och försena omläggningen avsevärt har förvaltningen beslutat att göra om upphandlingen.  Omläggningen av gräset på Kviberg 5 beräknas därför starta i början av juni och vara klart i september. Arbetet med Kviberg 1 ska starta efter Gothia- och Partille Cup i slutet av juli och vara klart i slutet av oktober.

Bollplanen Kviberg 1 får ett infillsfritt konstgräs och fyllnadsmaterialet på Kviberg 5 blir kork och kokos.

Gröna Vallen

Även konstgräsplanen Gröna Vallen i Majorna är sliten och marken har fått sättningar. Konstgräsplanen ligger på en byggrätt som kan komma att bebyggas i framtiden. För att slippa flytta konstgräsplanen om byggnationen drar igång förlängs bollplanen söderut vid omläggningen och kommer sträcka sig över bollbingens yta. På så sätt kan spelplanen enkelt flyttas genom att man linjerar om planen så att spelytan hamnar där dagens bollbinge är.

Precis som Kvibergsplanerna var planen att byta konstgräset på Gröna Vallen under våren 2024, men på grund av att upphandlingen överklagats och görs om, så startar arbetet istället i juni och beräknas vara klart i september.

På Gröna Vallen blir det gummigranulat (SBR) som fyllnadsmaterial.

Välens konstgräsplan

Välens konstgräsplan i västra Göteborg ska läggas om i september och stå klar i slutet av oktober. 

På Välen blir det gummigranulat (SBR) som fyllnadsmaterial.

Karl Johans Torgs bollplan

I närheten av Gröna Vallen ligger Karl Johans Torgs bollplan. Omläggning av denna plan görs under hösten, men efter att Gröna Vallen står klar för att inte riskera att områdets föreningsliv och spontanidrott står helt utan bollplan.

Karl Johans Torgs bollplan får kork och kokos som fyllnadsmaterial. 

Bollbinge på Vrångö

Under 2022 kom ett Göteborgsförslag på initiativ av ungdomar på Vrångö, om att anlägga en bollbinge för att ge öns barn och ungdomar möjlighet till spontanlek både under skoltid och på fritiden.

Under 2023 beslutade idrotts- och föreningsnämnden att en bollbinge ska anläggas på ön. Arbetet med bollbingen ska starta i september 2024 och vara klart i november 2024.

Om konstgräsplaners miljöpåverkan

Göteborgs Stad testar alternativ till gummigranulat på grund av spridningen av mikroplaster. Men eftersom det fortfarande inte finns något fullgott alternativ har omkring hälften av alla planer fortfarande gummigranulat som fyllnadsmaterial.

Planer med gummigranulat väljs med omsorg utifrån bokningstryck och geografiskt läge (utspridda i staden och långt ifrån vattenmiljöer och skyddad natur. Planerna ska ha alla skyddsåtgärder för att förhindra spridning.

Läs mer om vad Göteborgs Stad gör för att minska spridningen av mikroplaster i miljön.

${loading}