Till sidans huvudinnehåll

Det råder eldningsförbud

Senast uppdaterad: 9 juni 2023 klockan 11:50

Göteborgs Stad har infört eldningsförbud för all eldning och grillning i skog och markområden som ligger så nära skog att elden lätt kan spridas dit. Eldningsförbudet gäller från 1 juni klockan 15 och tills vidare.

Förbjudet att elda i skog och mark inom kommunen
Utsikt från Ramberget över Göta Älv.

Upphandling av konsult till genomförandestudie

Publicerad 27 juni 2022

Projektet för gång- och cykelbron från Packhuskajen till Hugo Hammars kaj har nu kommit i gång.

Vill du vara med och planera för Göteborgs nästa bro över Göta älv? När staden växer behöver vi fler förbindelser över älven. En ny gång- och cykelbro mellan Packhuskajen och Hugo Hammars kaj skapar förutsättningar för att fler ska kunna gå och cykla och blir en bärande del i att stadskärnan kan växa över älven.

Nu söker vi efter konsult för att påbörja arbetet med den genomförandestudie som ska definiera innehåll, kostnader och förutsättningar innan byggstart.

Trafikkontorets upphandlingar annonseras på upphandlingar.nu.

${loading}