Till sidans huvudinnehåll

Asfaltering på flera gator runt Reutersgatan, 11 september - 1 november

Publicerad 9 augusti 2023

Flera gator runt Reutersgatan behöver asfalteras om. Arbetet sker dagtid klockan 07.00 – 17.00.

I arbetet ingår olika arbetsmoment så som fräsning, beläggning, rivning/återställning gångbana och byte av brunnar. Efter utfört arbete kommer återställning av fartgupp och refuger ske.

Arbetet sker dagtid klockan 07.00 – 17.00.

Arbetet omfattar följande gator:

  • Dalheimersgatan
  • Daniel Petterssons gata
  • Fricksgatan
  • Källspångsgatan
  • Lövskogsgatan
  • Raketgatan
  • Reutersgatan
  • Vildapelsgatanm
  • Ängemarken

Välj alternativ väg om det är möjligt eftersom framkomligheten kommer vara begränsad under tiden som arbetet utförs. Parkera inte på berörda gator under arbetstiden. Framkomligheten kommer styras av vakter eller skyltar och det kommer alltid finnas minst ett körfält öppet.

Det kan förekomma visst buller under angivna arbetstider.


${loading}