Till sidans huvudinnehåll
Barn som leker i park med grönt gräs

Så blir Masthuggskajens nya parker Järnvågsparken och Masthuggsparken

Publicerad 15 juni 2023

I utvecklingen av Masthuggskajen ingår att området ska bli grönare; bland annat ska två nya parker byggas – Masthuggsparken och Järnvågsparken. Nu är det klart hur de ska se ut och vad de ska innehålla.
Järnvågsparken blir en nästan 8 000 kvadratmeter stor stadsdelspark och byggs på Götatunnelns tak med start 2030. Parken kommer att innehålla plats för vila, möten, picknick, promenader och lek. Det kommer också att finnas ett varierat växt- och djurliv.

– Parken ska vara en grön oas. När det kommer till val av växter har vi tänkt på att de ska vara fina under så stora delar av året som möjligt. Vi har också fått anpassa växter efter jorddjup. Närmast Lagerhuset, där vi kommer ner i marken, kan vi sätta lite större arter än i området närmast Götatunneln, säger Johanna Axelsson, stadsmiljöförvaltningen, projektledare för Järnvågsparken.

Järnvågsparken, med tema ”industriell hamn”, bjuder på klättervägg och en rutschkana som nås uppifrån. Bortom lekutrustningen finns en tillgänglighetsanpassad ramp som slingrar sig upp genom grönskan. Väl uppe finns möjlighet att koppla upp sig med bluetooth för att spela musik och det finns hammockar att sitta i. Till vänster syns lekytor för mindre barn. Bild: Visulent.


Sittgradängen är tillgänglig för många typer av aktiviteter – äta lunch, hänga eller som sittplatser för ett framträdande. Bild: Visulent.

Gunga på järnvågen

Lekplatsen i mitten av Järnvågsparken och knyter an till gamla Göteborg och området som ”industriell hamn”.

– Här kommer det att finnas en stor fiskebåt med fiskestugor och lekbuskage. Bredvid blir det en modell av en järnvåg som fanns i området under 1800-talet, en unik pjäs, som man ska kunna gunga på. Det vägdes ju järn på Järntorget under den tiden. Det kommer också att finnas en klättervägg och en rutschkana som nås uppifrån, berättar Johanna.

Det kommer även att finnas möjlighet att arrangera evenemang.

– Framför Lagerhuset finns en öppen, grön yta med gräs för olika typer av aktiviteter. Det finns också en bred gång mellan Lagerhuset och parken där det är möjligt att söka tillstånd för att ha evenemang, fortsätter Johanna.

Masthuggsparken och Masthuggstorget i samspel

Masthuggsparken placeras i väster i höjd med Masthuggstorget. Den cirka 2 000 kvm stora parken blir en plats med sköna sittplatser i solläge och ytor för lek och picknick.

– Parken ska erbjuda vila, vara en grön oas och fungera som en mötesplats. Det kommer att finnas en relativt stor gräsmatta i mitten av parken där du kan breda ut din filt eller där barnen kan springa runt. Mot Götaleden sätter vi upp höga bullerskydd för att skapa en bra vistelsemiljö i parken men också på Masthamnsgatan, som utvecklas till ett lek- och aktivitetsstråk, säger Gunilla Gombrii, stadsmiljöförvaltningen, projektledare för Masthuggsparken, och fortsätter:

– Vi bygger också en generös trappa, som blir en länk mellan den gröna parken och torget. Tanken är att de ska samspela med varandra. Vi har lämnat plats åt food trucks eller marknader.


Bänkarna som vetter mot söder och Masthuggstorget har sol hela dagen.

Nedsänkt för att hantera skyfall och översvämning

Masthuggsparken får också en viktig funktion när det kommer till extremväder. Stora mängder vatten i form av häftiga skyfall spås bli allt vanligare, och ställer krav på tekniska lösningar. Platsen där parken ska byggas är en lågpunkt dit regnvatten rinner vid skyfall och för att skydda byggnader runt omkring från översvämningar kommer parken vara ”skålad”.

– Parken är nedsänkt. När det regnar mycket kan parken översvämmas under en viss tid och sedan rinner vattnet undan. Den fungerar som ett magasin och det finns plats för cirka 800 kubik. När regnet lättar och ledningarna inte längre är fulla, rinner vattnet ut igen via ledningssystemet, förklarar Gunilla.

Grönska som klarar klimatförändringar

Visionen är att göra Masthuggskajen till en plats där människor vill mötas och vistas. I arbetet med att förverkliga målet spelar grönskan en viktig roll. Och växtligheten är planerad med hänsyn till framtiden.

– Arterna är valda efter de klimatförändringar vi förväntar oss; torka, översvämningar och hårda vindar nära älven. Vi har tagit hjälp av en av Sveriges främsta experter när det kommit till att välja passande arter, säger Johanna.

– Träden och de gröna miljöerna har en oerhört viktig roll i framtidens städer, till exempel skyddar de mot vind, tar hand om regnvatten, kyler ner och renar luften. Dessutom påverkar de vår hälsa; vi mår bra av att vistas i gröna omgivningar, avslutar Gunilla Gombrii.
${loading}