Till sidans huvudinnehåll

Nu ändrar vi våra regler för fritidshem

Publicerad 29 september 2023

Grundskoleförvaltningen gör förändringar i regler för fritidshem, pedagogisk omsorg och omsorg på obekväm arbetstid. Förändringen innebär bland annat att det blir tydligare regler för omsorg på obekväm arbetstid.

Det kommer också bli tydligare för dig som vårdnadshavare vad som gäller när du arbetar eller studerar och är föräldrarledig samt ändrade rutiner för kontroll av inkomst säger Pernilla Palm, enhetschef placeringsenheten.

Omsorg på obekväm arbetstid

Den största förändringen är omsorg på obekväm arbetstid där det nu är samma regler som förskoleförvaltningen. Omsorgen kommer också att genomföras av förskoleförvaltningen. De nya reglerna innebär att omsorg på obekväm arbetstid ska vara på en dygnet-runt förskola och bara under särskilda skäl, utifrån barnets behov, kan omsorgen vara i hemmet. Grundskoleförvaltningen kommer vara mycket restriktiva med att godkänna omsorg på obekväm arbetstid i hemmet och kommer inte godkänna omsorg i hemmet under natten. Du som vårdnadshavare som har behov av omsorg på obekväm arbetstid kan ansöka till omsorg på obekväm arbetstid på dygnet-runt förskola. Här kan du läsa mer om omsorg på obekväm arbetstid.


${loading}