Till sidans huvudinnehåll

Ansvaret för skolplaceringar flyttar till avdelningen för verksamhetsstyrning och utveckling

Publicerad 6 oktober 2020

Arbetet med skolplaceringar går nu in i ett nytt skede. Planeringen inför och genomförandet av Skolplaceringar läsåret 2021/2022 har flyttats från Myndighetsavdelningen till Avdelningen för Verksamhetsstyrning och utveckling. Samtidigt genomför grundskoleförvaltningen en omorganisation av stödavdelningarna.Därmed har jag beslutat att även chefskapet för Myndighetsavdelningen ska flytta till chefen för Verksamhetsstyrning och utveckling, Helena Sjöberg. Det skapar en tydlighet i styrningen av hela processen med skolplaceringar. Jag ser det som absolut nödvändigt för att vi ska kunna genomföra detta på ett framgångsrikt sätt, förklarar Bengt Randén, grundskoledirektör.

I samband med förändringen kommer Malin Vangstad, som sedan i somras leder det operativa arbetet med planering av Skolplaceringar läsåret 2021/2022, att bli tillförordnad chef för enheten för myndighetsutövning.

Gäller från och med 12/10

Detta innebär att Nils Kaiser, lämnar uppdrag som tillförordnad avdelningschef.

Nils Kaiser har dragit ett tungt lass i arbetet inför, under och efter skolval och skolplaceringar. Jag vet att det varit ett svårt och tungt arbete inte minst som resultatet inte blivit det önskade. Jag vill tacka för de ansträngningar som han gjort trots detta. Vi behöver uthålliga, engagerade medarbetare och chefer och Nils går nu vidare till nya uppdrag i förvaltningen, säger Bengt Randén.

Omorganisationer inom förvaltningen

Den första januari 2021 kommer stödavdelningarna inom Göteborgs Grundskoleförvaltning ha en ny organisation. Sju avdelningar blir fyra och myndighetsavdelningen, avdelningen för verksamhetsstyrning och utveckling, kommunikationsavdelningen, digitaliseringsavdelningen upphör. Istället organiseras avdelningarna i en avdelning för styrning och ledning, en avdelning för kvalitet, utveckling och samverkan. HR-avdelningen, avdelningen för Ekonomi, lokaler och säkerhet får delvis nya uppdrag. Kommunikation placeras i en enhet under direktör. Under våren kommer även utbildningsområdena och skolenheterna att få en ny organisation

 


${loading}