Till sidans huvudinnehåll
Illustration: White Arkitekter

Pausade bostadsprojekt i Skra Bro

Publicerad 10 oktober 2023

Några av bostadsprojekten i Skra Bro i Björlanda försenas. Orsaken är det försämrade konjunkturläget.

Skra Bro i Björlanda står inför en stor utveckling. Den befintliga bebyggelsen ska kompletteras med bland annat flerbostadshus, småhus, förskolor och ett nytt närcentrum.

Byggstarten skjuts upp
Skra Bro planeras och byggs ut i flera olika etapper. I etapp 1 (Björlanda Ängar) ingår projekt på sammanlagt över 800 nya bostäder. Nu skjuts dock byggstarten för några av projekten upp. Orsaken anges vara det försämrade konjunkturläget, den höga inflationen och stigande räntor.

Exploateringsförvaltningen i Göteborgs Stad har tecknat ett nytt avtal med Alhem Björlanda Bostad AB som innebär att hyresrätterna i kvarteret N2 skjuts upp i maximalt 18 månader. Kvarteret N2 är planerat att innefatta 100 lägenheter. Byggstarten skulle egentligen ha ägt rum nu i höst, men ny beräknad inflyttning är satt till slutet av 2027.

Även kvarteret N3 pausas. Det innefattar nya lokaler för Ica Nära Björlanda och 56 hyresrätter.  Även tidplanerna för några av de övriga kvarteren har blivit mer osäkra.

Projekt enligt plan
Några projekt ser dock ut att gå enligt plan. Som det ser ut nu kommer byggstarten för kvarteret N1 ske som planerat i början av 2024. Där ska EHAB bygga 98 bostadsrätter med planerad inflyttning andra kvartalet 2026. EHAB:s byggnation av kvarteren N6 och N7 pågår redan för fullt. Här ska det bli 90 bostadsrätter med inflyttning andra kvartalet 2025. Och nästa år startar stadsfastighetsförvaltningens byggnation av ett nytt Vård och omsorgsboende med 80 lägenheter.  

I området håller Göteborgs Stad just nu på att färdigställa den nya pendelparkeringen som kommer att vara klar efter årsskiftet. De nya busshållplatserna kommer att öppnas nu i oktober.


${loading}