Till sidans huvudinnehåll
Ungdomar klättrar på en bana.
Foto: Lo Birgersson

Utlysning utvecklingsbidrag 2023 - Fritidsaktiviteter för barn- och unga med funktionsnedsättning

Publicerad 27 mars 2023

Nu kan organisationer och föreningar som erbjuder fritidsaktiviteter för barn- och unga med funktionsnedsättning inom funktionshinderområdet, söka utvecklingsbidrag. Läs mer här nedan och ansök senast 20 april.

Bakgrund till utlysningen

Bakgrund till utlysningen är att nämnden för funktionsstöd fått i uppdrag av kommunfullmäktige att i samverkan med socialnämnderna, idrotts- och föreningsnämnden och föreningslivet förstärka och utveckla möjligheterna till bra fritidssysselsättning för barn med funktionsnedsättning.

Ansökningsperiod

Ansökningsperioden är mellan 27 mars – 20 april. Bidraget gäller för aktiviteter som ska genomföras 2023.

Vilka organisationer kan söka, eventuella begränsningar

Civilsamhällets organisationer inom funktionshinderområdet som erbjuder fritidsaktiviteter för barn- och unga med funktionsnedsättning. Ansökande förening/organisation måste uppfylla demokrativillkoren i stadens riktlinje samt nämnden för funktionsstöds anvisning för bidrag till civilsamhällets organisationer inom funktionshinderområdet.

Hur söker man bidraget?

För att ansöka om detta bidrag – vänligen kontakta förvaltningen för funktionsstöd för ansökningsformulär.

organisationsstod@funktionsstod.goteborg.se

Se ytterligare kontaktuppgifter nedan.

Till ansökan behöver ni bifoga nedanstående handlingar från senaste årsmötet:  

- Verksamhetsberättelse 2022

- Årsbokslut 2022

- Underskriven revisionsberättelse 2022

- Årsmötesprotokoll 2023

- Verksamhetsplan för 2023 

- Budget för 2023 


Hur mycket medel är avsatt för denna utlysning

400 000 kronor

Vad kan bidraget användas till?

Fritidsaktiviteter för barn- och unga med funktionsnedsättningar. Alla aktiviteter måste vara partipolitiskt neutrala.


När ska bidraget redovisas och hur ska verksamheten följas upp:

Redovisning av hur bidraget använts och hur aktiviteterna genomförts ska redovisas senast tre månader efter avslutade aktiviteter, dock senast 31 mars 2024.


Vad händer om aktiviteterna ansökan gäller inte genomförs

Förvaltningen kommer att begära återbetalning av det beviljade beloppet.

Handläggning

Ansökan handläggs utifrån Göteborgs Stads riktlinje för föreningsbidrag till civilsamhällets organisationer och Nämnden för funktionsstöds anvisning för bidrag till civilsamhällets organisationer inom funktionshinderområdet. Ytterligare dokument och annan information kan komma att begäras in. 


Skicka ifyllt ansökningsformulär och bifogade handlingar till: 

 organisationsstod@funktionsstod.goteborg.se

ämnesraden i er e-post ska ni ange: ”Fritidsaktiviteter 2023 och förenings- eller organisationens namn”   


Har du frågor eller vill veta mer, är du välkommen att kontakta:

Christina Matsdotter
Utvecklingsledare
Förenings- och organisationsstöd
Avdelning Kvalitet och utveckling / Utvecklingsenheten
GÖTEBORG STAD / Förvaltningen för funktionsstöd
Telefon: 031-367 94 60, Mobil: 070-785 45 19
E-post: christina.matsdotter@funktionsstod.goteborg.se
Postadress: Box 4053, 422 04 Hisings Backa                      
Besöksadress: Selma Lagerlöfs Torg 2
www.goteborg.se  

Josiane Bolenge Kamparås
Utvecklingsledare
Förenings- och organisationsstöd / Samordning Våld i nära relationer
Avdelning Kvalitet och utveckling/Utvecklingsenheten
GÖTEBORG STAD/ Förvaltningen för funktionsstöd
Telefon: 031-367 94 55; Mobil: 070-588 08 24
E-post: josiane.bolenge.kamparas@funktionsstod.goteborg.se 
Postadress: Box 4053, 422 04 Hisings Backa
Besöksadress: Selma Lagerlöfs Torg 2
www.goteborg.se  
${loading}