Till sidans huvudinnehåll

Ökad studiero med tydlig struktur på Björkåsskolan

Publicerad 12 december 2023

Med sju frågor som grund har Björkåsskolan F-6 skapat en struktur för hur lektioner och klassrummen ska struktureras. Läraren Mohamad Aldiri beskriver hur tydliga ramar och flexibilitet gynnar både eleverna och lärarna på skolan.

Klockan är 08.00 och skoldagen börjar på Björkåsskolan F-6. Eleverna i en klass i årskurs fyra samlas för att hänga av sig sina kläder, de möts av läraren Mohamad Aldiri som följer med dem in i klassrummet.

Dagens lektion handlar om skogen. Innan lektionen börjar berättar Mohamad vad lektionen har för mål och syfte; att eleverna ska förstå näringskedjan och vara snälla mot varandra.

– Vi lärare har tydliga ramar för hur en lektion ska planeras och miljön ska var i klassrummet. Den strukturen fungerar som en grundmall som vi lärare sen anpassar och varierar efter våra, klasserna och elevernas behov. Det är bra för eleverna eftersom de får klara förväntningar och kan vara delaktiga i lektionens planering och genomförande, säger Mohamad Aldiri lärare på Björkåsskolan.

Eleverna är engagerade under lektionen, de deltar aktivt och räcker upp handen för att svara på lärarens frågor. Det är humor och glädje som präglar klassrummet när Mohamad Aldiri berättar hur en näringskedja fungerar. Eleverna får i uppdrag att tillsammans skapa en näringskedja, från blåbärsbuske till människa. En timer sätts i gång, och med hjälp av en kamera visar läraren övningen på skärmen så att alla elever kan följa med.

Alla lektioner på skolan utgår från en och samma struktur

Björkåsskolans likvärdighetslista beskriver hur lektionerna ska struktureras. Att de exempelvis ska ha en tydlig inledning och avslut, och vilka verktyg som lärarna ska använda. Lärarna ska besvara sju frågor när de planerar sin lektion, frågor som gör det tydligt för eleverna vad som ska hända under lektionen, hur det ska ske och vad som händer sen.

Likvärdighetslistan skapades för tre år sedan tillsammans med lärare, specialpedagoger och skolledning för att öka studieron och trygghet på skolan.

– Vi ville höja kvaliteten på undervisningen och förbättra lärmiljön i klassrummen då både elever och lärare upplevde en otrygg och ohållbar studiesituation. Vi började därför diskutera och skapa en struktur som skulle gynna alla elever, särskilt de som behöver förutsägbara ramar, säger Anne Erefalk, rektor på Björkåsskolan och Slottsbergsskolan.

Likvärdighetslistan har gett resultat

– Genom att ha en återkommande struktur, med kompletterande bildstöd, ger vi eleverna stöd för arbetsminnet, tydlighet, repetition och förståelse för lektionens mål och innehåll. Det skapar trygghet för eleverna, oavsett vilken lärare de har, så är lektionen densamma, säger Anne Erefalk.

Tillsammans med andra insatser på skolan har likvärdighetslistan gjort att studieron har ökat. Eleverna har de senaste tre åren presterat bättre, sedan implementeringen har skolan gått från ca 50% andel godkända betyg i årskurs 6 till 70 %, studieron har ökat i samma riktning.

– Vi ser att arbetet med att införa Likvärdighetslistan har gett goda resultat genom att främja en lugnare arbetsmiljö, förbättra undervisningens kvalitet och säkerställa ökad likvärdighet i utbildningen på Björkåsskolan. Vi upplever att eleverna är bekväma och trygga med vår lektionsstruktur, vilket gör det enklare för oss lärare att undervisa. Våra goda resultat kan mycket väl vara delvis beroende av likvärdighetslistan, säger Mohamad Aldiri.


${loading}