Till sidans huvudinnehåll

Kvalitetsdialogerna är grunden i kvalitetsrapporten

Publicerad 24 november 2020

Kvalitetsrapporten är en bedömning och analys av nuläget för kvaliteten i alla kommunala skol- och verksamhetsformer. Underlaget för kvalitetsrapporten bygger bland annat på kvalitetsdialoger med rektorer. Titta gärna på två filmer där rektor och utbildningschef berättar om vad kvalitetsdialogerna betyder för dem.

Kvalitetsdialogerna hölls under september och oktober

Varje år har utbildningscheferna och verksamhetsutvecklarna en dialog med sina rektorer om kvaliteten på skolorna, så kallade kvalitetsdialoger.

Vi genomför kvalitetsdialoger med varje skolenhet. Det började vi med förra året och nu fortsätter vi med det. Jag tycker att det är väldigt givande med kvalitetsdialoger därför att vi får syn på utvecklingsbehov men framförallt också framgångsfaktorer. Vi har en dialog med rektorerna om hur de följer upp resultat och hur vi ska jobba framåt, förklarar Peter Johansson, utbildningschef utbildningsområde 2.

Att vi på grundskoleförvaltningen har kvalitetsdialoger varje år bygger på en kultur med fokus på tillit, och ger möjlighet till mer individuella lösningar utifrån behoven som finns på varje skola.

Det finns en positiv kraft i det. Det märker man utifrån den här kulturförändringen som faktiskt har blivit nu när man gått över till en grundskoleförvaltning. Att man litar på de som är på golvet och att man tittar på enhetens behov och inte ska kontrollera, säger Karolina Cronberg, rektor på Nya Varvets skola, Hagenskolan och Långedragsskolan.

Kvalitetsdialogerna tas vidare in i kvalitetsrapporten

Informationen som utbildningschefer, rektor och verksamhetsutvecklare får från kvalitetsdialogerna är en viktig del i kvalitetsrapporten.

Det är väldigt värdefullt för huvudmannen att veta vad som pågår i skolan för vi jobbar ju mot samma mål. Det betyder jättemycket för oss att ni är intresserade, att ni kommer hit och lyssnar och så tar ni det vidare på huvudmannanivå, berättar Tuija Talvikki Daalenstierna, rektor på Guldhedsskolan.

Kvalitetsrapporten blir klar i december

I kvalitetsrapporten, som blir klar i december, kan du till exempel läsa om elevernas kunskapsresultat. Du får också information om vilka utvecklingssteg vi på grundskoleförvaltningen har tagit, vilka dilemman vi står inför och förslag på hur vi ska tackla dem för en väg framåt i arbetet med att utveckla kvaliteten på skolorna.


Se alla videor om kvalitet i grundskoleförvaltningen

Kolla in alla videor om kvalitet via den här länken till youtube. 
${loading}