Till sidans huvudinnehåll

Det råder eldningsförbud

Senast uppdaterad: 1 juni 2023 klockan 15:16

Göteborgs Stad har infört eldningsförbud för all eldning och grillning i skog och markområden som ligger så nära skog att elden lätt kan spridas dit. Eldningsförbudet gäller från 1 juni klockan 15.00 och tills vidare.

Förbjudet att elda i skog och mark inom kommunen

"Vi vill inte att du ska dö eller döda”

Publicerad 17 maj 2023

Det var budskapet till personer i kriminella nätverk och framfördes vid ett så kallat call-in som genomfördes för första gången i Göteborg.

GVI Göteborg – vägra gängvåld, har nu gått in en ny fas. Häromkvällen genomfördes den allra första interventionen och ett flertal personer som har samröre med det grova våldet i staden erbjöds stöd och hjälp med att lämna sin kriminella livsstil bakom sig.

Gruppvåldsintervention (GVI) är en strategi för att minska våld i kriminella miljöer. Det gemensamma budskapet är att majoriteten av de som står för det grövsta våldet kan kopplas till ett fåtal individer. Dessa personers handlingar äventyrar alla andra invånares trygghet och får negativa konsekvenser för lokalsamhället och hela Göteborg.

Viktigt budskap

Call-in kallas den intervention i form av ett regisserat stormöte, dit medlemmar från våldsdrivande grupperingar i kriminella miljöer blir kallade. Anna Pellegrini från socialtjänsten i Göteborgs Stad är samordnare för GVI och var en av flera personer som höll tal under tisdagskvällen den 16 maj. Hon sa bland annat så här:

- Som tidigare sagts är du här för att du och dom du umgås med riskerar att dö eller skadas av våldet eller känna dig tvingad att döda eller skada någon annan. Ingen av oss som är här idag vill det. Det vi kan erbjuda är en snabb kontakt, ett telefonnummer så att du slipper ringa runt för att hitta rätt person. Vi kan inte lova att allt kommer att lösa sig eller att det kommer bli enkelt, men vi kan lova att vi ska göra vårt allra bästa för att du ska få det stöd som du behöver.

Det finns flera verksamheter inom socialtjänsten i Göteborg som arbetar med personer som vill lämna kriminalitet. Alla som deltog på mötet har nu fått ett telefonnummer till avhoppartelefonen i Göteborgs stad. Om de väljer att ringa kommer de att få prata med en person som har lång erfarenhet av att arbeta med personer som vill lämna kriminalitet.

På plats fick de inbjudna lyssna på tal från myndigheter, Göteborgs Stad, sjukvården och lokalsamhället som företräddes av sorgens, ångerns och hoppets röster.

- Alla berättelser som vi fick höra under kvällen berörde oss väldigt starkt, säger Anna Pellegrini.

Lättillgängligt stöd

För den som vill lämna en våldsam gruppering ska det vara enkelt och lättillgängligt att få hjälp och stöd. Grupper som fortsätter använda våld – efter att ha tagit emot budskapet – kommer att mötas av snabba och kännbara konsekvenser i form av sanktioner. Sanktionerna sätts in samtidigt av olika myndigheter och samhällsaktörer och mot hela gruppen.

– För polisen handlar det till exempel om att stoppa och kontrollera personer och agera på alla misstankar om brott och att prioritera öppna utredningar som de är involverade. Finns det misstankar om kriminell ekonomi kan vi till exempel ta tillgångar i beslag eller utmäta dem på distans, säger Linda Sjöström, polisens samordnare för GVI.

Syftet med sanktionerna är att det ska vara jobbigt, kännbart och avskräckande att tillhöra den gruppering som använder grovt våld.

GVI- strategin vilar på tre ben:

Kommunikation: Ett gemensamt budskap från samhällets aktörer om att våldet måste upphöra förmedlas genom direktkommunikation med gruppmedlemmarna.

Erbjudande om hjälp: Gruppmedlemmar som vill lämna det kriminella livet ska få hjälp att göra det.

Sanktioner: Snabba och förutsägbara konsekvenser av våld för hela grupper. Eftersom det är grupper som driver våldet kommer det att ge större effekt än individuella insatser.

Bakgrund

· GVI Göteborg – vägra gängvåld syftar till att minska grovt våld i kriminella miljöer i Göteborg. Projektet initierades av Göteborgs Stad som fattade beslut i kommunstyrelsen i november 2021 om att implementera GVI-strategin. I september samma år gav regeringen Polisen, Kriminalvården och Brå i uppdrag att implementera strategin i frivilliga kommuner i Sverige. I mars 2022 skrev Göteborgs Stad, Polisområde Storgöteborg och Frivården Göteborg under en avsiktsförklaring om att samverka kring implementeringen av GVI i Göteborg.

· Göteborgs Stad är huvudprojektledare och driver projektet. Arbetet bedrivs i enlighet med GVI-strategin men anpassas till de lokala förutsättningar som råder i Göteborg. GVI ska ses som ett komplement till de befintliga aktiviteter som redan görs av de samverkande aktörerna för att minska grovt våld i de kriminella miljöerna i Göteborg.


${loading}