Till sidans huvudinnehåll

Det råder eldningsförbud

Senast uppdaterad: 1 juni 2023 klockan 15:16

Göteborgs Stad har infört eldningsförbud för all eldning och grillning i skog och markområden som ligger så nära skog att elden lätt kan spridas dit. Eldningsförbudet gäller från 1 juni klockan 15.00 och tills vidare.

Förbjudet att elda i skog och mark inom kommunen

Arbeten på Separatorsgatan, 29 maj-7 juli

Publicerad 25 maj 2023

Med start 29 maj kommer vi att fortsätta ombyggnad av gatan med mittrefug och ny gång- och cykelbana. Arbeten planeras utföras mellan klockan 07:00 – 18:00.

Arbetet innebär att ett körfält kommer stängas av och sträckan kommer regleras med trafiksignaler. Trafiksignalerna beräknas vara kvar till den 7 juli. Arbetena med gatan fortsätter därefter och beräknas vara klara i december 2023.


${loading}