Till sidans huvudinnehåll
Illustrationsbild av Volvo Cars nya anläggning
Illustrationsbild av Volvo Cars nya anläggning Illustration Next Step Group

Volvo Cars bygger forskningspark och innovationscenter på Hisingen

Publicerad 8 februari 2024

Volvo Cars satsar på Hisingen. Tillsammans med Next Step Group och Vectura Fastigheter vill man nu utveckla Innovation Destination Torslanda vid bolagets gamla huvudkontor. Ett stort projekt som innehåller både stadsutveckling och nya trafiklösningar.

–  Jätteroligt och viktigt för Göteborg att Volvo Cars fortsätter att utvecklas i Göteborg och på Hisingen. Etableringen görs för att öka möjligheten att rekrytera personal med rätt kompetens, nya företagsetableringar, inte minst startup- och scaleup-bolag, nya innovationer, omställning av transportsystemet och ökad konkurrenskraft. Vi är med i vår roll som stadsplanerare i detta, säger stadsbyggnadsdirektör Henrik Kant, som i onsdags var med när nyheten om miljardsatsningen släpptes. 

Efter längre dialog har Volvo Car Corporation och Göteborgs Stad landat i att man vill koppla samman dagens redan starka mobilitetsnoder på Hisingen – Volvo Torslanda, Campus Lundby och Lindholmen Science Park – och tillsammans göra Göteborg ännu mer attraktivt för innovation inom framtidens mobilitet. I onsdags tecknades en avsiktsförklaring mellan Volvo Cars och Göteborgs Stad via Business Region Göteborg, BRG, och stadsbyggnadsnämnden.

–  För oss som stadsbyggnadsförvaltning kommer detta dels innebära att vi är med och skalar upp arbetet i Gothenburg Green City Zone där ambitionen är att skapa ett klimatneutralt transportsystem som sträcker sig från Lindholmen längs med evenemangsstråket vid Korsvägen och hela vägen till Forsåker i Mölndal till att nu även omfatta innovationssatsningar Torslanda. Såväl Göteborgs Stad som Chalmers, RISE och Volvo Cars är engagerade i det arbetet. 

Planerna kräver satsningar i stadsutveckling från stadens sida, och att stödja Volvo Cars ambitioner avseende kollektivtrafik, men också höjd ambition från Volvo Cars och övriga näringslivet att arbeta tätt med det offentliga för att öka det hållbara resandet, inte minst till och från arbetet.

 –  När det gäller själva området kommer vi nu bygglovspröva de större första byggnaderna direkt på befintlig detaljplan. Ett marklov för den första byggnaden på 27 000 m2 är snart redo för beslut. När det gäller ytterligare innehåll arbetar Volvo Cars med sina partners på en så kallad masterplan där vi kan se att det behövs ny detaljplan för att få till dessa användningar, fortsätter Henrik Kant.


${loading}