Till sidans huvudinnehåll

Nu är ispisten målad och fasadskyltar monterade på Ruddalens ishall

Publicerad 9 november 2022

Ruddalens före detta bandybana som byggts om till en 6900 kvm stor ishall håller på att färdigställas. Ispisten har målats och nya fasadskyltar är på plats.

Genom att omvandla den gamla bandyrinken till en ny stor ishall förlängs säsongen och fler issporter kan använda sig av hallen.

Den nya ishallen kommer ha skiljeväggar vilket innebär att man kan dela upp isytan i tre sektioner så att den kan användas till flera aktiviteter samtidigt. Varje sektion har ett separat styrsystem för belysning och digital informationstavla.

Läktaren rymmer ca 1300 åskådare och med hjälp av mobila läktare kan man vid stora evenemang få plats med ytterligare besökare. I anslutning till den nya entrén kommer det finnas ett kafé för fikasugna.

På taket ska solceller monteras med en effektivitet på 150kW. Dessa kommer förse hela Ruddalens idrottsområde med el.
Ishallen är tillgänglighetsanpassad med tillgång till kälkar för personer med funktionsvariation.

Ishallen öppnar för allmänheten på jullovet och för skolor den 8 januari. Skolor bokar alltid sina tider i förväg.

Ombyggnation av skrinnarhallen

Renoveringen av skrinnarhallen pågår för fullt och nu gjuts isytorna. Förutom den befintliga ovalen och isrinken får man ett tillskott på ytterligare 2100kvm isyta. Detta innebär att Skrinnarhallen kommer erbjuda en isyta på totalt 9000 kvm.

Ett behövligt tillskott för både föreningar och allmänhet

Ispistens gamla kylrör som låg i grusbädd har bytts ut och håller på att gjutas in i betongen. Detta ger en bättre kyleffekt och innebär att rören är lättillgängliga vid service. Under de isfria månaderna kommer betongytan kunna användas även för andra aktiviteter som till exempel rullskridskor och dans.

2021 påbörjade man ombyggnationen av Ruddalens idrottsområde för att kunna nyttja det bättre året om, rymma fler typer av aktiviteter och locka personer som idag inte besöker området.

Samtliga isar i Skrinnarhallen på Ruddalen beräknas öppna för föreningar, skolor och allmänhet i mars 2023. Skolor måste alltid boka sina besök i förväg.

${loading}