Till sidans huvudinnehåll
Visionsbild vita och bruna radhus i Majvik placerade i etapper
Visionsbild Majvik Bostäder AB

Detaljplan för bostäder i Majvik antagen

Publicerad 30 mars 2023

Nu kan 25 till 30 nya bostäder byggas i Majvik, inom stadsdelen Torslanda i Göteborgs Stad. Det beslutade stadsbyggnadsnämnden på sitt sammanträde den 28 mars.

- Bostäderna som kan byggas kommer vara en till två våningar i form av radhus, kedjehus och friliggande villor, säger Carl-Johan Carlsson, projektledare för planen på stadsbyggnadsförvaltningen.

Området som är detaljplanerat ligger sydost om cirkulationen vid korsningen Hjulviksvägen (väg 155) och Hjulviksbryggväg. Naturmark kommer att användas för att bygga på men samtidigt innebär planen att den natur som finns blir mer tillgänglig för allmänheten. 

Ansträngd trafiksituation på väg 155

Trafiksituationen på väg 155, från Gossbydal och västerut, är mycket ansträngd vilket har lett till att stadsbyggnadsförvaltningen har beslutat att inte godkänna nya bygglov eller förhandsbesked för nya bostäder i området, och inte heller påbörja nya detaljplaner för bostäder.

- Arbetet med detaljplanen i Majvik påbörjades med ett program redan under 1999 och innehåller bostäder i ett kollektivtrafiknära läge, så vi bedömer att det är rimligt att slutföra planarbetet i Majvik, säger Carl-Johan Carlsson.

 Detaljplanen vinner laga kraft tre veckor efter att protokollet från stadsbyggnadsnämnden har justerats om ingen har överklagat under den treveckorsperioden.


${loading}