Till sidans huvudinnehåll

Samråd om lokalisering av ny spårväg på Linnéplatsen

Publicerad 9 mars 2023

Den framtida spårvägstunneln Lindholmsförbindelsen kommer att mynna ut på Linnéplatsen. Nu hålls ett samråd om tre olika alternativ till lokalisering av den nya spårvägen på Linnéplatsen.

Spårvägstunneln Lindholmsförbindelsen kommer att ansluta till Linnéplatsen via en bergtunnel strax öster om Göteborgs naturhistoriska museum. Där ska förbindelsen övergå i en betongtunnel som passerar under Slottsskogspromenaden. Spårvagnarna kommer sedan fortsätta i ett öppet tråg och nå marknivån strax innan en utbyggd spårvagnshållplats, som hamnar öster om Slottsskogen.

Tre alternativ till lokalisering

Projekt Lindholmsförbindelsen har tagit nu fram tre förslag på alternativa lokaliseringar av spårvägen och hållplatsen på Linnéplatsen; Västligt alternativ, Östligt alternativ 1 samt Östligt alternativ 2.

Ladda ner samrådshandlingar

Göteborgs Stad håller nu samråd där närboende och andra berörda kan lämna synpunkter på de tre alternativen på lokalisering.

Här kan du ladda ner underlagshandlingen till samrådet samt en broschyr som sammanfattar de tre alternativen till lokalisering.

Infomöte 23 mars

Den 23 mars anordnas ett informationsmöte om samrådet för fastighetsägare och andra berörda runt Linnéplatsen. Mötet hålls på Naturhistoriska, föreläsningssalen, kl 18-20

Vill du delta i samrådet och lämna synpunkter på vilket alternativ du föredrar, mejlar du senast den 5 april till:

brunnsbo-lindholmen-linne@exploatering.goteborg.se  

Samrådet är en del i det omfattande arbetet med att ta fram en järnvägsplan för hela Lindholmsförbindelsen. Beräknad byggstart för projektet är 2031/32. 

${loading}