Till sidans huvudinnehåll

Arbete i Lindholmsallén väster, 9 oktober–30 november

Publicerad 4 oktober 2023

Under året pågår arbetet med att bygga den nya spårvägen mellan Frihamnen och Lindholmen. Den nya spårvägen ska stå klar årsskiftet 2025/2026.

Under vecka 41–48 kommer arbete pågå med att schakta för dagvattenledningar utmed Lindholmsalléns norra körbana fram till rondellen i västra änden. Motorfordonstrafik som kommer österifrån kommer att ledas om via Karlavagnsgatan. Gång- och cykeltrafik samt kollektivtrafik påverkas inte av detta arbete.

En alternativ väg för motorfordonstrafik är att köra Andromedagatan och komma in på området västerifrån via Polstjärnegatan.

trafikgoteborg.se kan du få tips på nya resvanor för att underlätta för din resa.

Karta.

${loading}