Till sidans huvudinnehåll
Barn som leker i sandlådan. Foto: Lo Birgerson
Barn som leker i sandlådan. Foto: Lo Birgerson

Beslut om skolplacering i förskoleklass och grundskola

Publicerad 20 mars 2024

Grundskoleförvaltningen är klara med skolplaceringarna i förskoleklass och grundskola inför hösten 2024. Från klockan 14:00 idag skickar förvaltningen ut besluten till vårdnadshavarna. Besluten för anpassad grundskola skickar vi under april.

I år hade vårdnadshavare till 9980 elever möjlighet att önska skola. Ungefär 7 780 (79%) av vårdnadshavarna önskade kommunal skola åt sina barn. 84 % av de som har önskat skola fick sitt första önskemål. Det betyder att de får en plats i den skola de helst vill gå i. 94 % av de som har önskat skola får något av sina önskemål.  

I år har vi något fler elever som får sitt första önskemål och även fler elever som får något av sina önskemål. Vi jobbar ständigt med att så många som möjligt ska få en plats på en skola de vill ha och samtidigt se till att alla får en skola nära hemmet, säger Pernilla Palm, enhetschef placeringsenheten.

I årets skolplacering har grundskoleförvaltningen placerat alla elever inom reglerna för skolplacering.  Det finns dock två skolor där förvaltningen, på grund av sviktande elevunderlag, inte kommer kunna starta förskoleklass. 

Där kommer det finnas barn som förvisso får sin närmaste skola, men den ligger längre bort än 2 km säger Pernilla Palm.

Under april skickar grundskolsförvaltningen även ut skolplacering för anpassad grundskola.

När vi placerar barn i anpassad grundskola måste vi ta hänsyn till andra faktorer. Det vi måste ta störst hänsyn till är vilken tillgänglighetsanpassning barnet har behov av. Alltså fysiska behov och behov av omvårdnad säger Pernilla Palm.

Skolbyte 15–30 april

Även om många får en önskad skola, så kommer inte alla att bli nöjda med sin skolplacering. För de som inte är nöjda finns det möjlighet att önska skolbyte mellan 15 och 30 april.  

— Skolbytet är för alla som av olika anledningar inte vill ha den skolplats de har fått. Under skolbytet får vårdnadshavare önska vilken skola de vill men alla skolbyten sker i mån av ledig plats. Vissa skolor kommer endast ha enstaka eller inga platser säger Pernilla Palm. 

Mer information 

Vårdnadshavare som har frågor om sin skolplacering kan ringa 031-365 09 60 eller skicka e-post till grundskola@grundskola.goteborg.se 

Alla vårdnadshavare som har önskat skola får sina beslut digitalt. Vårdnadshavare som har önskat skola med blankett eller inte önskat skola alls får också sina beslut med posten. Det kan med andra ord ta några dagar innan de vårdnadshavarna får sina beslut.  

Vårdnadshavare som har mobilt bank-id kan se beslutet under eftermiddagen idag på https://minaskolval.se/goteborg 

Statistik skolplaceringar (fjolårets siffror inom parentes)   

  • Antal elever: ca 9980 (ca 10 220)   

  • Andel som har önskat skola: 79 % (79 %)   

  • Andel som fått sitt första önskemål: 84 % (80 %)   

  • Andel som fått något av sina önskemål: 94 % (92 %)   

  • Andel som inte fått något av sina önskemål: 6 % (8 %) 


${loading}