Till sidans huvudinnehåll
Illustration med tre elever och en lärare. Eleverna tittar på läraren framför tavlan.

Snart får eleverna i grundskolan betyg

Publicerad 30 maj 2023

Snart får eleverna i årskurs 6–9 sina betyg. Ibland väcker det känslor hos elever och deras vårdnadshavare. Därför kan det vara bra att veta att grundskolan jobbar med betyg hela året. – Lärarna tänker på betygen redan när de planerar elevernas undervisning, säger Annika Hellström, kvalitetschef i grundskoleförvaltningen.

Se en film om hur det fungerar att sätta betyg 

Så arbetar lärare med betyg hela året

Arbetet med att sätta betyg börjar när lärarna planerar undervisningen. Det fortsätter med uppföljning av elevernas resultat under hela året. Till exempel anpassar lärarna undervisningen efter elevernas tidigare resultat, så att de både kan stötta och utmana i undervisningen efter elevernas behov.

Eleven ska förstå vad som krävs för olika betyg

Lärarna pratar med varje elev om vad eleven kan i olika ämnen, så att eleven ska slippa undra varför hen fick ett visst betyg. De ger också varje elev stöd med vad hen behöver göra för att utvecklas vidare.

I alla ämnen finns det betygskriterier. De talar om vad eleven behöver kunna för att få ett visst betyg i ett ämne.

För att eleverna enklare ska förstå vad som krävs för olika betyg, visar lärarna exempel på hur tidigare elever har valt att lösa uppgifter på ett bra sätt. För att lärarna ska bedöma eleverna på samma sätt pratar de med varandra om betygen. Alla lärare utgår också från samma stödmaterial från Skolverket när de sätter betyg. 

För dig som är vårdnadshavare är utvecklingssamtalet ett bra tillfälle att få reda på mer om ditt barns utveckling och behov, säger Annika Hellström.   

Det är först i slutet av läsåret som läraren kan säga vilket betyg eleven kommer att få. Det beror på att betyget utgår utifrån allt som eleven har gjort under terminen.  

${loading}