Till sidans huvudinnehåll

Det råder eldningsförbud

Senast uppdaterad: 9 juni 2023 klockan 11:50

Göteborgs Stad har infört eldningsförbud för all eldning och grillning i skog och markområden som ligger så nära skog att elden lätt kan spridas dit. Eldningsförbudet gäller från 1 juni klockan 15 och tills vidare.

Förbjudet att elda i skog och mark inom kommunen
Flygbild över Linnéplatsen

Nya undersökningar för Lindholmsförbindelsen

Publicerad 18 november 2022

Längs sträckan för den framtida spårvägstunneln mellan Lindholmen och Linnéplatsen pågår just nu provborrningar och andra undersökningar vid Slottsskogens entré och på Lindholmen. Syftet är att få bättre kunskap om hur de ser ut i marken i områdena där tunneln ska byggas.

Vid entrén till Slottsskogen kommer det att pågå provborrningar i cirka tre veckor med start vecka 47. Det kommer att provborras på närmare 35 platser och de flesta borrningarna tar cirka en timme.

Det som undersöks är hur långt under marken det finns berg, men även vilka
bergarter det rör sig om och vilken kvalitet berget håller. Kunskap om det senare får vi genom att borra ut cylindriska provkärnor ur berget med hjälp av en ringformad borrkrona. Borrbandvagnen är motordriven och i samband med borrning i berget kan en del buller förekomm

Undersökningar på Lindholmen

På Lindholmen genomförs fältundersökningar i ett område från Kunsskapsgatan och österut. Ända från kajen vi Göta älv upp till Lindholmsallén. Undersökningar kommer också göras vid Arbetaregatan och Lindholmsvägen. Arbetena kommer att pågå under större delen av hösten och periodvis även under 2023 på olika platser.

För frågor om undersökningarna mejla: 
brunnsbo-lindholmen-linne@trafikkontoret.goteborg.se

Illustration över möjlig resväg för förbindelsen.


${loading}