Till sidans huvudinnehåll

Dessa grundskolor förändras till hösten 2024

Publicerad 10 januari 2024

Under hösten 2023 och hösten 2022 beslutade politikerna i grundskolenämnden att förändra några av skolorna i Göteborgs Stad inför hösten 2024. Det gäller både anpassad grundskola och grundskola. Här kan du läsa vilka skolor som kommer ändras.

För att öka likvärdigheten mellan skolorna i Göteborg och skapa förutsättningar för en organisation av skolor som hjälper elevernas lärande och ökar kvaliteten i undervisningen, ser grundskoleförvaltningen varje år över hur vi organiserar skolor. 

Tillsammans med detta tittar vi också på hur elevunderlagen i de olika områdena ser ut och gör förändringar för alla elevers bästa, säger Isabelle Asadian Strandman, planeringsledare grundskoleförvaltningen.

Skolor som förändras hösten 2024 

  • Nordhemsskolan F-9 fasas sakta om till en 7-9 skola. Hösten 2024 tar skolan inte emot elever till förskoleklass. 

  • Kålltorpsskolan 4-9 ändras till Kålltorpsskolan 7-9 och tar bara emot elever i årskurs 7-9. 

  • Hammarkullsskolan F-3 och Hammarkullsskolan 1-6 anpassad grundskola slås ihop till en skola med namnet: Hammarkullsskolan F-3, anpassad grundskola 1-6 

  • Bjurslättsskolan F-6 begränsar anpassad grundskola till årskurs 1-6  

  • Sjumilaskolan F-9 ändras till Sjumilaskolan F-6 och tar bara emot elever i årskurs F-6. 

  • Gustaviskolan F-5 ändras till Gustaviskolan F-6, men på grund av försenad renovering flyttas införandet av årskurs 6 fram till 2025.

  • Landalaskolan F-3 ändras till Landalaskolan 1-6 med skolformerna anpassad grundskola och fritidshem. 

  • Brunnsboskolan startar anpassad grundskola årskurs 1-9. 

  • Ryaskolan F-9 ändras till en F-6 skola. Hösten 2024 tar skolan emot elever i årskurs F-6. 

  • Långmosseskolan F-3 startar en anpassad grundskola årkurs 1-3 


${loading}