Till sidans huvudinnehåll
Lärare skriver välkommen till förskoleklass på tavlan

​​Hur är det att börja skolan?​

Publicerad 22 juni 2023

Sommarlovet är här, men redan i augusti börjar en ny och spännande tid för 6 000 barn som tar klivet in i någon av Göteborg Stads grundskolor. Men vad kan du som vårdnadshavare tänka på för att övergången till skolan ska bli så smidig och rolig som möjligt? Här får du lite tips från pedagogerna Anna och Fatima som arbetar i förskoleklass på Frölundaskolan.

Förskoleklass fungerar som en bro mellan förskola och grundskola och ska ge barnen en mjuk övergång till skolan. Det är lite som ett mellanting mellan förskola och skola och ett lekfullt sätt för eleverna att få in sin skolvana.  

-  I förskoleklass arbetar vi med att förbereda våra elever inför årskurs 1. Det är fortfarande mycket lek men de får till exempel öva på att komma i tid och hålla tider, sitta lugnt, samarbeta och reflektera över vad de gör, säger Anna Elias, förskolepedagog på Frölundaskolan.

- Förskoleklassen ska lägga grunden för livslång lust att lära. Vi möter varje elev utifrån deras egna förutsättningar och arbetar med värdegrund från dag ett, säger Fatima Spreco, förskolepedagog på Frölundaskolan. 

Alla skolor i Göteborg stad skapar sina egna rutiner för förskoleklassen, ingen klass och grupp är den andra lik och likaså skolorna. Frölundaskolan arbetar till exempel med att dela upp förskoleklassen i två mindre grupper i början av läsåret. Under året börjar de vänja eleverna till att vara i stor grupp för att de ska vara redo för årskurs 1.

- Att börja i förskoleklass är ett stort steg i barnens liv och en del kan känna lite oro. Vi pedagoger arbetar mycket i början av terminen och under hela läsåret med att alla ska känna sig trygga med varandra och oss pedagoger. Tryggheten leder till trivsel och det är viktigt att vi har elever som mår bra, säger Fatima Spreco.Tips från pedagogerna 

Under sommarlovet finns det många enkla och roliga sätt att förbereda ditt barn inför förskoleklassen. Här kommer pedagogernas tips: 

  • Läs och räkna tillsammans. Läs böcker, ta med böcker till stranden, diskutera innehållet. Det hjälper ditt barn att utveckla språkfärdigheter och fantasin, vilket är värdefullt för deras fortsatta lärande. Låt ditt barn delta i vardagliga aktiviteter som att sortera och räkna leksaker, ingredienser i köket eller antalet steg ni tar. Detta främjar deras matematiska tänkande och förståelse för siffror. 

  • Uppmuntra till självständighet. När barnen börjar skolan ska de kunna många saker själva. Låt dem öva på att ta på skor, dra upp dragkedjorna, hantera toalettbesöket. Äta med kniv och gaffel, ta mat och förstå hur mycket de ska ta för att bli mätta.  

  • Var positiv och peppa. Visa ditt barn entusiasm och positivitet inför skolstarten. Berätta om alla spännande möjligheter och nya vänner de kommer att få träffa. Det hjälper dem att känna sig trygga och förväntansfulla inför den nya miljön.  

  • Besök skolan i förväg. Ta chansen att besöka skolan tillsammans med ditt barn innan skolstarten, kanske kan ni leka lite på skolgården för att minska spänningen och osäkerheten inför första skoldagen. 

  • Lyssna och kommunicera. Var öppen för att lyssna på ditt barns tankar, känslor och oro inför skolstarten. Skapa en trygg atmosfär där de känner sig bekväma att dela sina funderingar med dig. Genom att kommunicera aktivt kan du hjälpa till att hantera eventuell ångest och osäkerhet. Som förälder är du väldigt viktig i barnens lärande. 

  • Var delaktig och engagerad. Visa intresse för ditt barns skolupplevelse genom att vara engagerad i deras lärande. Delta i föräldramöten, träffa lärarna och håll koll på viktiga datum och aktiviteter. Genom att vara delaktig skapar du en starkare koppling mellan skolan, ditt barn och dig själv. Våga fråga och lyft sådant ditt barn frågar om. Det finns inga dumma frågor utan vi ska hjälpas åt för att ditt barn ska känna sig trygg när hen går till skolan. 

Kom ihåg att skolstarten är en övergångsperiod för både barn och vårdnadshavare. Genom att vara positiv, stödjande och engagerade kan ni tillsammans göra denna nya resa till förskoleklass i Göteborg stad till en minnesvärd och givande upplevelse för er alla. 

Fakta 

  • I Sverige har vi skolplikt från det år ett barn fyller 6 år. Det betyder att ditt barn har rätt till utbildning men det betyder också att du som vårdnadshavare har ansvar för att ditt barn kommer till skolan.  

  • I slutet av mars fick alla vårdnadshavare besked om vart deras barn ska gå i skolan till hösten. Om du inte vet vart ditt barn ska gå i skolan kan du kontakta grundskoleförvaltningen. 


${loading}