Till sidans huvudinnehåll
Två barrträd i förgrunden. Bredvid står en person i arbetskläder med en gul vagn med plantor på. I bakgrunden lägenhetshus.
Omkring den stora gräsytan i Färjenäsparken finns nu 85 olika trädarter. Det ger många olika naturupplevelser och gör planteringarna mindre känsliga för sjukdomar.

Första etappen av Färjenäsparkens möte med älven är klar

Publicerad 28 februari 2022

Första delen av utbyggnaden av Färjenäsparken med evenemangsplats och naturlika planteringar är klar. Till sommaren, när gräs och växter etablerat sig, öppnas parken helt.

Johan Blomqvist, projektledare, park- och naturförvaltningen, berättar om utbyggnaden av Färjenäsparken. 

Vad omfattar denna första del av utbyggnaden?

Den stora gräsmattan är nu förberedd för att fungera som en evenemangsplats. Till vardags ska den fungera som en plats för aktiviteter, lek, picknick och rekreation, med utsikt över älven. 

Gräsytan ramas in av naturlika planteringar med 85 olika trädarter med ursprung både från Europa, Nordamerika och Asien. Den stora artvariationen kommer att erbjuda många olika naturupplevelser och det gör också att planteringarna blir mindre känsliga för sjukdomar. 

Några av träden har flyttats till Färjenäsparken på grund av bygget av Västlänken. Vilka träd är det?

Ja, ett fyrtiotal av träden har vi inte köpt in utan de kommer från andra platser i staden. De känns lätt igen på att de är betydligt större än övriga träd vi planterat. Med dem har vi riktigt stora träd på plats från start, vilket inte är vanligt då träd i de storlekarna är väldigt kostsamma att köpa och transportera.

Träden och de olika växtmiljöerna skapar förutsättningar för ett rikt växt- och djurliv i parken, det vill säga en hög biologisk mångfald. Dessutom bidrar de med så kallade ekosystemtjänster. De skyddar till exempel mot vind från älven, ger skugga, tar hand om regnvatten och renar luften.

När räknar ni med att ha de första evenemangen i Färjenäsparken?

Det blir allra tidigast under andra halvåret 2023, då ytorna har hunnit etablera sig. Tidigare har det till exempel varit Valborgsfirande i parken. 

När kan boende och besökare ta del av de nya parkdelarna?

Alla gångvägar i parken är öppna redan nu men den stora gräsmattan kommer vara avstängd fram till sommaren, för att gräset ska få möjlighet att etablera sig.

De naturlika planteringarna kommer att vara inhägnade med viltstängsel under cirka fem år för att skydda dem, framför allt mot gnagare. Det gör vi för att de ska kunna växa upp till en skogsliknande miljö med bryn och gläntor, som kan skärma av mot den stora gräsmattan och evenemangsplatsen.

Hur ser planen ut för utbyggnaden av nästa etapp som omfattar strandpromenaden?

Vi tar nu fram en gestaltning för strandpromenaden och den ska vara klar innan sommaren. Under sensommaren kommer vi att upphandla en entreprenör för utbyggnaden och vi planerar för byggstart någon gång under första kvartalet 2023. Målet är att det ska vara klart under hösten 2023.

Planterade träd med stolpar uppradade som ska bli staket.

För att planteringarna ska kunna växa upp till en skogsliknande miljö med bryn och gläntor är de inhägnade under cirka fem år. Detta för att skydda dem, i första hand mot gnagare.

Flygbild över ytan där Färjenäsparken ska etablera sig

Den stora gräsytan i Färjenäsparken omges av naturlika planteringar. Till sommaren, då ytorna har hunnit etablera sig, kommer hela parken att öppnas.

${loading}