Till sidans huvudinnehåll

Grundskolenämnden får kritik av stadsrevisionen

Publicerad 23 mars 2022

Grundskolenämnden har fått kritik från stadsrevisionen för hanteringen av utbetalningar till Föreningen Framstegsskolan. Revisionen riktar kritik i form av en anmärkning. Förvaltningen har tagit del av kritiken.

Stadsrevisionen granskar grundskolenämndens arbete utifrån de lagar och regelverk som styr verksamheten. Detta är en granskning som stadsrevisionen gör varje år.

Stadsrevisionens kritik

Revisionen ger förvaltningen kritik på ett antal punkter och riktar kritik i form av en anmärkning. En anmärkning är en mer allvarlig form av kritik.  Grundskoleförvaltningen har tagit del av kritiken. Det handlar bland annat om att ordförandebeslut inte anmälts i tid och att det saknas skriftlig motivering till besluten. Förvaltningen delar den här bedömningen och har sett över rutiner för att anmäla ordförandebeslut.

Revisionens kritik i form av en anmärkning handlar framför allt om grundskolenämndens hantering av utbetalningar till Föreningen Framstegsskolan. Förvaltningen gör en annan bedömning än stadsrevisionen. Revisionen rekommenderar grundskolenämnden att säkerställa skollagens bestämmelser för utbetalning. Förvaltningen menar att rättsläget kring utbetalning av bidrag till fristående huvudmän är oklart. Förvaltningen saknar en djupare rättslig analys i rapporten över vilken hanteringsordning revisionen anser att nämnden skulle valt istället.

- Utifrån de regler som gäller oss bedömer förvaltningen att det är ett rimligt krav att en fristående huvudman kan presentera ett bankgiro kopplat till sitt organisationsnummer dit vi kan göra utbetalningar. Jag känner mig trygg med nämndens och förvaltningens agerande, säger Bengt Randén, förvaltningsdirektör på grundskoleförvaltningen.


Via de här länken kan du läsa stadsrevisionens pressmeddelande. https://www.mynewsdesk.com/se/goteborgsstad/pressreleases/grundskolenaemnden-faar-kritik-foer-hantering-av-elevpeng-3170621


Tidslinje över hanteringen av utbetalningar till Föreningen Framstegsskolan

 

Via den här länken kan du se tidslinjen i större format.

 


Övriga granskningar

Revisonen ger förvaltningen kritik för bland annat krisberedskapen. Det finns delar som behöver förbättras, bland annat systematisk uppföljning och rapportering av krisberedskapsarbetet.

Uppföljning av tidigare års granskning visar att många av rekommendationerna som stadsrevisionen lämnat är omhändertagna, däribland hanteringen av skolvalet.  


${loading}