Till sidans huvudinnehåll

Markarbete på Sysslomansgatan september – december 2023

Publicerad 25 oktober 2023

Under perioden kommer det pågå markarbeten utmed Sysslomansgatan som påverkar framkomligheten för trafikanter.

Arbetet omfattas av en ny gång- och cykelbana på västra sidan av Sysslomansgatan samt ny beläggning av Sysslomansgatan. Under den aktuella tiden kommer gång- och cykeltrafikanter ledas om för att endast korsa det aktuella området. Gällande biltrafik kommer det bitvis vara trångt och svårt att mötas förbi aktuell plats där grävmaskinen arbetar.

Arbetet pågår måndagar till fredagar mellan 07:00 – 16:00.

 

 

${loading}