Till sidans huvudinnehåll
Tomater, gurkor och sallad på ett bord

Cirkulära affärsmodeller har skapat gröna näringar i Göteborg

Publicerad 31 januari 2022

För att kunna bygga verkligt hållbara städer måste vi ha en hållbar matproduktion. Det är det bakomliggande syftet med projektet CAGN som nu avslutas. I projektet har man testat en ny affärsmodell för småskaliga grönsaksproducenter att hitta konsumenter i Göteborg – och även utforskat möjligheten för ett multifunktionellt växthus som använder restvärme från datacenters.

Cirkulära affärsmodeller inom gröna näringar (CAGN) är ett EU-finansierat projekt som pågått under 2021 – 2022. Projektet har arbetat med att stärka gröna näringar och uppmuntra till en hållbar omställning att öka andelen lokalproducerad mat i Göteborgsregionen. Genom gröna affärsmodeller och innovationer kan staden komma att minska sin egen klimatpåverkan och samtidigt bidra med minskade utsläpp globalt.

Inom projektet har det bland annat genomförts test av kvartersutlämning av lokalt odlade grönsaker, som ny affärsmodell, och arbetats fram växthuskoncept för ett hållbart cirkulärt livsmedelssystem som ett led att stödja stadens omställning.

Om CAGN-projektet

• Har finansierats av Europeiska regionala utvecklingsfonden och pågått under 2021 – 2022.
• Projektledare har varit Business Region Göteborg
• Exploateringsförvaltningen ansvarar för Göteborgs Stads Stadsnära odling och har varit med i arbetet för att nå ut till olika nätverk kopplade till odling i och omkring staden, samt bidra med erfarenhet utifrån området. Stadsnära odling tillsammans med Göteborgs Energi anlägger också en prototyp där ett växthus värms upp av ett datacenter i Göteborg. Det planeras stå klart under 2023. Där kommer affärsmodeller och olika tekniker för odling att testas.
• Övriga projektdeltagare: Demokrati och medborgarservice i Göteborgs Stad, Göteborg Energi, Higab, Västra Götalandsregionen samt Förvaltningen för kulturutveckling (VGR).

Läs hela nyheten på Business Region Göteborgs webbplats


${loading}