Till sidans huvudinnehåll
Foto: LINK Arkitektur och New Order Arkitektur

Nu är det klart hur Omställningslabbet vidareutvecklas

Publicerad 15 maj 2024

Ett böljande omslag av återbrukade material i röda toner, ätbara vilda växter och en samskapande process – nu står det klart hur Omställningslabbet i Frihamnen kommer utvecklas vidare. Det vinnande förslaget har tagits fram av ett team bestående av LINK Arkitektur, New Order Arkitektur, Växtverket och Göteborgs Konstruktörsbyrå.

Under våren 2024 utlyste Göteborgs Stad uppdraget att utveckla nästa del av Omställningslabbet, som en del av den pågående platsutvecklingen i Frihamnen. Från de inlämnade intresseanmälningarna valdes tre team ut som tilldelades ett arvoderat skissuppdrag. I uppdraget ingick att addera ett nytt element till de befintliga delarna av Omställningslabbet, som ska fungera som väderskydd och inramning, samt lämna förslag på hur gröna ytor eller odling kan adderas. Teamen ombads även beskriva hur de planerar att arbeta med återbrukat material samt hur processen kan öppnas upp och möjliggöra för göteborgarna att delta i projektet.

– Juryn har haft ett spännande uppdrag att analysera de tre förslagen och vi ser mycket fram emot att omsätta det vinnande förslaget till verklighet, säger Cecilia Helsing, planeringsledare platsutveckling.

Det vinnande förslaget

Uppdraget har tilldelats ett team bestående av LINK Arkitektur, New Order Arkitektur, Växtverket och Göteborgs Konstruktörsbyrå. Det vinnande förslaget heter ”Omslaget” och innebär att platsen och de befintliga delarna av Omställningslabbet inramas av ett böljande rött element som byggs av olika slags återbrukade material. De gröna delarna utvecklas med ätbara växter och en växtmiljö som ger förbättrade förutsättningar för insekter, pollinatörer och fåglar.

– Snarare än en färdig produkt bygger vi en verktygslåda att starta och fortsätta utveckla platsen med. Samskapad utveckling och iteration i enlighet med vad Omställningslabbet och Frihamnen kan behöva i framtiden, säger Hanna Ivansson, arkitekt på LINK Arkitektur.

Teamet har satts ihop specifikt för den här utlysningen, men parterna har var för sig tidigare genomfört uppdrag som utflyktslekplatsen i Jubileumsparken (New Order Arkitekter), Placemaking in the Nordics (LINK) och Skanshofsparken (Växtverket).

En upphandling i två steg

Upphandlingen skedde i två steg, där 23 team lämnade in en intresseanmälan och tre av dessa fick ett skissuppdrag.

De två övriga teamen som tilldelades ett skissförslag bestod av:

  • Egnahemsfabriken Tjörn, Mareld Landskapsarkitekter AB, Göteborgs Universitet - HDK-Valand, RISE - Research Institutes of Sweden och Eglén Byggkonsult
  • Kålltorps Byggnadsaktiebolag, Liljewall Arkitekt AB, Gehl Architects, RISE Research Institutes of Sweden och Sweco Sverige AB.

Urvalet gjordes av en jury bestående av:

Cecilia Helsing, planeringsledare platsutveckling, Stadsmiljöförvaltningen

Malin Finlöf, översiktsplanerare, Stadsmiljöförvaltningen

Johan Rehngren, stadsträdgårdsmästare, Stadsmiljöförvaltningen

Anna Tidefelt, projektledare platsutveckling, Älvstranden Utveckling AB

Angélica Karlsson, strategiansvarig cirkulär byggnation, Stadsfastigheter

Mette Muhli, konstförmeldare, Konstenheten Västra Götalandsregionen.

I motiveringen skriver juryn:

Skissförslaget Omslaget har ett starkt och tydligt koncept där både arkitektonisk gestaltning och en inkluderande process får stort utrymme. Teamet föreslår ett nytänkande grepp kopplat till hur det återbrukade materialet används som en central del av gestaltningsidén. Förslaget har även potential att fungera som ett nytt landmärke och därmed bidra till att stärka Frihamnen identitet. Samtidigt som gestaltningsförslaget har ett tydligt grundkoncept har utrymme lämnats för vidareutveckling tillsammans med platsens brukare. I de gröna delarna har teamet valt att fokusera på vilda växtmiljöer med ätbara inslag, vilket även det är ett visionärt grepp för framtida stadsmiljöer. Det finns en flexibilitet i förslaget som gör det möjligt att fungera väl både inom dagens arrendegräns och kunna utökas i framtiden. Förslaget bedöms vara genomförbart inom den anvisade budgeten och tidsramen.

Omställningslabbet

Omställningslabbet i Frihamnen utvecklas som en framtidsprototyp och en mötesplats med syfte att stärka och utforska metoder för samskapande och inkludering inom hållbar omställning. Platsen testar hur medborgare aktivt kan delta i omställningsarbetet och hur olika aktörer kan mötas och utbyta idéer.

Läs mer om Omställningslabbet.

${loading}