Till sidans huvudinnehåll

Det råder eldningsförbud

Senast uppdaterad: 1 juni 2023 klockan 15:16

Göteborgs Stad har infört eldningsförbud för all eldning och grillning i skog och markområden som ligger så nära skog att elden lätt kan spridas dit. Eldningsförbudet gäller från 1 juni klockan 15.00 och tills vidare.

Förbjudet att elda i skog och mark inom kommunen

Reparation av bro över Västerleden, 6 februari – 31 december

Publicerad 20 april 2023

En bro på Svalörtsgatan, som går över Västerleden och spårvägen, är i behov av reparation .Arbetet utförs på vardagar och vissa helger mellan klockan 07.00 – 19.00.

Anledningen till reparationen är att brons räcke och kantbalk är i dåligt skick och inte uppfyller dagens standard.

I undantagsfall kan arbete förekomma utanför de angivna tider.

Ett av körfälten kommer att stängas av för all trafik utom busstrafik. Trafiken leds över och regleras med hjälp av trafikljus. Gång- och cykelbanan på bron flyttas i sidled och kommer att vara öppen som vanligt mestadels av tiden.

Gång- och cykeltrafikanter samt boende i närområdet kan uppleva visst buller från arbetet.

Karta.

${loading}