Till sidans huvudinnehåll
En röd cafèbyggnad i Brunssparken
Illustration som visar en vision av hur den kommande cafébyggnaden i Brunnsparken kan komma att gestaltas. Illustration: Högberg Gillner Arkitektur AB.

Här är det vinnande förslaget för Brunnsparkens nya cafébyggnad

Publicerad 15 december 2022

Brunnsparken fick en omfattande upprustning som färdigställdes 2020. Under hösten 2022 har Göteborgs Stad genomfört en arkitekttävling för en kommande cafébyggnad i parken. Det blev ett stort gensvar från arkitekturbranschen med 112 bidrag till arkitekttävlingen. Nu har tävlingsjuryn fattat ett beslut.

– Det har varit ett omfattande arbete att utse en vinnare i denna tävling. Brunnsparken är en av Göteborgs mest välbesökta och kända platser och läget mitt i den historiska stadskärnan ställer höga krav på byggnadens gestaltning. Vi är nu väldigt glada över att kunna tillkännage att Rödmönja är det vinnande tävlingsförslaget, säger juryns ordförande Charlotte Karlsson, projektledare för Brunnsparkens nya cafébyggnad på fastighetskontoret Göteborgs Stad.

Vinnare av arkitekttävlingen för Brunnsparkens nya cafébyggnad är förslaget Rödmönja. Bakom förslaget står Högberg Gillner Arkitektkontor AB. Avsikten är att det vinnande arkitektteamet får det fortsatta uppdraget att projektera byggnaden, utöver en prissumma om 120 000 SEK.

Hyllning till de små byggnadernas arkitektur

Det är fler kriterier än enbart utseendet på byggnaden som avgjort vinnare. Kriterier som väger in är exempelvis hur väl gestaltad byggnaden är med avseende på trygghetsaspekter på platsen, tillgänglighet, begränsat klimatavtryck och framtida förvaltning av byggnaden avseende skötsel, drift och underhåll.

– Vi i juryn har imponerats av mängden genomarbetade och kreativa förslag som har inkommit till arkitekttävlingen för Brunnsparkens nya cafébyggnad. Tävlingen har blivit som en hyllning till de för stadsmiljön så viktiga små byggnadernas arkitektur – vilka så många ser och kommer nära i vardagen. De över hundra förslagen som på kort tid har arbetats fram som lösningar på en komplex och utmanande uppgift är resultat av ett stort och värdefullt engagemang för Göteborgs arkitektur och stadsutveckling, säger Anna Reuter Metelius, projektledare stadsbyggnadskontoret Göteborgs Stad och kulturmiljöspecialist.

Juryns motivering av vinnare av arkitekttävlingen för Brunnsparkens cafébyggnad

I sin motivering skriver tävlingsjuryn bland annat att:

”Rödmönja är en djärvt formad byggnad som genom sitt formspråk skapar en stark förankring i platsens kontext. Byggnaden täcks av järnpigmenterad falsad plåt vilket ger associationer till järnvågen och Göteborgs historiska taklandskap.”

”Genom sin iögonfallande och lekfulla form, enhetliga fasadmaterial samt omsorgsfulla detaljering bedöms Rödmönja stärka parken som mötesplats och bli ett vackert landmärke i den lilla skalan.”

Arkitekterna bakom det vinnande förslaget

Vinnare av arkitekttävlingen för Brunnsparkens nya cafébyggnad är den Göteborgsbaserade arkitektbyrån Högberg Gillner Arkitektur AB.

– Det känns extra roligt att vi vunnit och får gestalta en byggnad i just Göteborg. Det har varit kul, men också utmanande att möta behoven på en så publik plats i staden, och att med förslaget fånga in både dåtid, nutid och framtid. Vi har tagit utgångspunkt i att Göteborg har en historia av expressiva takformer i plåt och med det kunnat arbeta fram en organisk takform på cafébyggnaden, säger Benjamin Gillner, arkitekt på Högberg Gillner Arkitektur AB.

– Namnet Rödmönja kommer från hur man historiskt har bearbetat plåt med järn- och blymönja för att få ett bra rostskydd, och samtidigt fick plåten en karaktäristisk färg. Plåten är tålig, kräver inte så mycket underhåll och kommer hålla över tid. En annan utmaning i tävlingen har varit att det är såpass små kvadratmeter att förhålla sig till, och gestaltningen måste ändå fungera för den verksamhet som ska använda cafébyggnaden, där tror vi att vi hittat en bra balans mellan gestaltning och funktion, säger Aron Wändahl Högberg, arkitekt på Högberg Gillner Arkitektur AB.

En plats där människor från hela staden möts

Brunnsparken har rustats upp med målet att skapa en ljusare, grönare och mer välkomnande park. Utgångspunkten har varit att behålla karaktären av en historisk park, exempelvis genom de symmetriska linjerna, samtidigt som parken har anpassats efter dagens behov. En av de viktigaste funktionerna för parken är att vara en attraktiv grön oas - en paus och en mötesplats - i en hektisk stadsmiljö. En ny cafébyggnad i parken har funnits med i planeringen av upprustningen och en plats i parken har förberetts för detta.

– Vi kommer att bygga en cafébyggnad i Brunnsparken som genom både arkitektur och utbud bidrar till en omhändertagen, välkomnande och trygg park. Brunnsparken är en plats där människor från hela staden möts. Cafébyggnaden gör det möjligt för människor att också ta en fika i parken vilket ytterligare stärker parken som attraktiv målpunkt och trygg mötesplats, säger Johan Rehngren, stadsträdgårdsmästare Göteborgs Stad.

Om arkitekttävlingen för Brunnsparkens cafébyggnad

Göteborgs Stad med fastighetskontoret som arrangör bjöd hösten 2022 in till en allmän projekttävling för gestaltning av en ny cafébyggnad i Brunnsparken. Tävlingen har genomförts med stöd av Sveriges Arkitekter.

De 112 tävlingsförslagen har bedömts av en jury bestående av åtta personer, sex representanter från Göteborg Stad och två ledamöter utsedda av Sveriges Arkitekter. Vinnande förslag ska efter avslutad tävling utvecklas vidare med utgångspunkt i juryns medskick, och i nära dialog med beställare och entreprenör.

Juryn har konsulterat sakkunniga referensgrupper avseende olika perspektiv såsom exempelvis kulturmiljö, trygghet, tillgänglighet, hållbarhet, genomförande och verksamhet.

Juryns beslut och övriga pristagare

Efter avslutad bedömning har juryn utsett Rödmönja till vinnare i tävlingen om utformning av en ny cafébyggnad i Brunnsparken och rekommenderar förslaget till fortsatt bearbetning och genomförande. En prissumma om 120 000 SEK utges i första pris. Förslagsställaren är Högberg Gillner Arkitektur AB genom arkitekter SAR/MSA Aron Wändahl Högberg och Benjamin Gillner.

Andra pris i tävlingen går till Vännen till Johanna av förslagsställare Wir Arkitekter AS. En prissumma om 80 000 SEK utges i andra pris.

Tredje pris går till Janus av förslagsställare Manthey Kula AS. En prissumma om 50 000 SEK utges i tredje pris.

Två hedersomnämnanden utan inbördes ordning ges till följande förslag:

Johanna av förslagsställare KFA Arkitekter AB.

Fikastället av förslagsställare Bracht, Cooper & Ljungar Architects.

Den nya cafébyggnaden ingår i en större upprustning av parken

Brunnsparken är en plats med rötter tillbaka till stadsgrundandet och fästningsstaden, och samtidigt en högst levande plats som är väl befolkad och trafikerad idag. Brunnsparkens nya cafébyggnad får bli upp till 25 kvadratmeter och det främsta syftet är ökad trivsel och trygghet på platsen. Det finns även en yta för uteservering förberedd i parken.

Vilken verksamhet som kommer verka i byggnaden är inte bestämt. Processen att utse verksamhetsutövare kommer ske parallellt med byggnationen. Målet är en verksamhet med generösa öppettider som har öppet året runt. Byggnationen av den nya byggnaden beräknas starta under 2023 och färdigställas tidig vår 2024.


${loading}