Till sidans huvudinnehåll
Visionsbild över hur Centralområdet kan se ut i framtiden.

Detaljplan Norr om Nordstan antagen

Publicerad 24 februari 2023

På torsdagen den 23 februari antog Kommunfullmäktige detaljplanen för bostäder, verksamheter och uppgångar för Västlänken norr om Nordstan.

Detaljplanen är en viktig pusselbit i utvecklingen av Centralenområdet med dess tillskott av bostäder, kontor, hotell och handel i ett område som idag upplevs som en baksida med stora trafikanläggningar. Idag domineras området av storskaliga trafiklösningar, men här finns möjlighet till ny bebyggelse, platser och stråk som kan bidra till stadens och regionens utveckling och till att områdets roll som välkomnande entré till stadens förstärks.

Den här detaljplanen innehåller även de västra uppgångarna från Västlänkens station Centralen. Planen innebär även att det i framtiden finns ett fokus på infrastruktur. Planen gör det också möjligt att bygga tre nya kvarter norr om den framtida boulevarden, och en tillbyggnad till Nordstan söder om boulevarden.

Området är tänkt att bli en integrerad del av den centrala staden i Göteborg, med en urban karaktär och stadskvaliteter som främjar liv och rörelse. För att detta ska vara möjligt behöver området utformas med omsorg och därför har gestaltningen av gatorna och övriga offentliga rum särskilt stor betydelse.

${loading}