Till sidans huvudinnehåll

Utbyggnad av Hamnbanan: Ek i Krokängsparken som skulle flyttas måste tas ner

Publicerad 1 november 2022

Under slutet veckan kommer Trafikverket att ta ner en ek i Krokängsparken. På grund av utbyggnaden av Hamnbanan skulle eken flyttas under 2024 för att bevaras. En fördjupad undersökning har visat att trädets nedre del är ihålig och att trädet i stället måste tas ner.

Det var när en gren lossnade och föll i en storm i våras som röta i stammen upptäcktes på den stora eken i Krokängsparken. Planen var att flytta eken under 2024 för att ge plats åt de nya fotbollsplanerna som byggs i och med utbyggnaden av Hamnbanan. Då risken är stor att hela trädet kollapsar om det flyttas i nuvarande skick så har Trafikverket, i samverkan med Göteborgs Stad, beslutat att i stället ta ner det under första veckan i november.

Veden blir livsmiljöer för djur och växter

Veden kommer att läggas ut som så kallad död ved i Krokängsparken. På så sätt skapas miljöer som är gynnsamma och värdefulla för fåglar, fladdermöss, insekter, mossor, lavar och svampar. Eventuellt kan delar av veden även användas för att göra bänkar eller lekredskap. Dessutom kompenserar Trafikverket Göteborgs Stad ekonomiskt för de värden som går förlorade när träd tas ner, för att staden ska kunna återplantera ek och andra lövträd samt göra andra naturvärdeshöjande åtgärder.

Målet är att bevara så många träd som möjligt

I samarbete med Göteborgs Stad har Trafikverket inventerat alla träd som berörs av utbyggnaden av Hamnbanan. Utgångspunkten har varit att bevara så många träd som möjligt, bland annat genom flytt av träd. Därför har Trafikverket flyttat ett tjugotal träd under senare år, antingen till nya permanenta platser i närområdet eller tillfälligt för att flyttas tillbaka när utbyggnaden av Hamnbanan är klar. 

Läs mer på Göteborgs Stads webbplats för stadsutveckling om flytt av stora träd och hur staden tar vara på nedtagna träd.

Fakta om Hamnbanan

Hamnbanan är järnvägslänken mellan Göteborgs Hamn och övriga Sverige. Den är idag enkelspårig. För att kunna öka kapaciteten för godstrafik till och från Göteborgs hamn byggs banan ut till dubbelspår i tre etapper. Två av tre etapper är klara.

Den sista etappen, delsträcka Eriksberg–Pölsebo, går från Eriksbergs köpcentrum till Älvsborgsbron och är 1,9 kilometer lång, varav 1,1 kilometer byggs i tunnel. Sträckan går genom Bratteråsberget och under Krokängsparken. För att minimera påverkan och kunna återställa park och naturmiljö, har Trafikverket i samråd med park- och naturförvaltningen, Göteborgs Stad, tagit fram en plan för träd och naturmiljö, där flytt av träd för att bevara dem är en åtgärd.
${loading}